ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Контрольні тестові завдання.

1. Методи дослідження функціонального стану печінки.

А. Лапароскопія (при необхідності з пункційною біопсією), УЗД, ангіографія.

Б. Екскреторна холангіохолецистографія, теплобачення, сканування, томографія, ехогепатографія.

С. Печінкові проби, протеінограмма, ліпідограма, коагулограма, холангіографія, радіоізотопна гепатографія.

Д. Сканування, в сумнівних і важких для діагностики випадках - комп'ютерна томографія.

Е. Ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатографія, гепатореографія, УЗД, КТ.

 

2. Методи дослідження органічних змін у печінці.

А. УЗД, КТ, ангіографія, лапароскопія, біопсія печінки.

Б. Визначення вмісту жовчних пігментів у крові та сечі, протеінограма, активність трансаміназ крові, реографія.

С. Екскреторна холангіохолецистографія, теплобачення, визначення рівня білірубіну в крові та сечі, видільна холецистографія.

Д. Холангіографія, сканування, реографія, копрограма.

Е. Ехогепатографія, сканування, в сумнівних і важких для діагностики випадках - комп'ютерна томографія.

 

3. Які показники периферичної крові використовують для визначення запально-мезенхимального синдрому?

А. Протромбіновий індекс, рівень фібриногену.

Б. Активність аланінової та аспарагінової трансаміназ.

С. Рівень білірубіну, лужної фосфатази.

Д. Сулемова, тимолова проби, рівень гамма-глобулінів.

Е. Активність гістідази, альфа-фетопротеїну.

 

4. Які показники периферичної крові вказують про порушення білково-синтетичної функції печінки?

А. Протромбіновий індекс, рівень фібриногену.

Б. Активність алані нової, аспарагінової трансаміназ.

С. Рівень білірубіну, лужної фосфатази.

Д. Сулемова, тимолова проби.

Е. Рівень альбуміну, фібриногену, протромбіновий індекс.

 

5. Які показники периферичної крові використовують для визначення синдрому гіперспленізму?

А. Протромбіновий індекс, рівень фібриногену.

Б. Активність аланінової та аспарагінової трансаміназ.

С. Кількість тромбоцитів, лейкоцитів, еритроцитів.

Д. Сулемова, тимолова проби.

Е. Активність гістідази, лужної фосфатази.

 

6. Які показники периферичної крові використовують для визначення синдрому цитолізу?

А. Протромбіновий індекс, рівень фібриногену.

Б. Активність аланинової та аспарагінової трансаміназ.

С. Рівень білірубіну, лужної фосфатази.

Д. Сулемова, тимолова проби, альфа-фетопротеїн.

Е. Активність гістідази, гамма-глобуліни.

 

7. Критерії для визначення ступеня порушення печінкової функції за Чайлд-П'ю?

А. Вміст білірубіну, альбуміну в сироватці, протромбіновий індекс, наявність асциту, енцефалопатії.

Б. Рівень печінкових трансаміназ, білірубіну, лужної фосфатази.

С. Рівень глобулінів, альфа-фетопротеїну, наявність асциту.

Д. Пожовтіння шкірних покривів, знебарвлення калу, наявність розширених підшкірних вен на передній черевній стінці.

Е. Діаметр варикозних розширених вен стравоходу, розміри печінки, показники печінкових проб.

 

8. У хворого діагностовано цироз печінки. При огляді асциту не виявлено, енцефалопатія не виражена. У периферичної крові показники білірубіну в межах норми, альбумін - 36 г / л, протромбіновий індекс - 90%.

До якого прогностичного класу за Чайлд-П'ю відноситься даний хворий?

А. Клас А (легкий ступінь тяжкості перебігу захворювання).

В. Клас В (середня тяжкість перебігу захворювання).

С. Клас С (тяжкий ступінь перебігу захворювання).

Д. Клас Д (середньо-важкий ступінь перебігу захворювання).

Е. До жодного з вищевказаних класів.

 

9. «Портальна тріада» складається:

А. Ворітна вена, печінкова артерія, жовчовивідна протока.

Б. Печінкова артерія, центральна венула, жовчна протока.

С. Печінкова артерія, печінкова вена, жовчна протока.

Д. Простір Діссе, лімфатична протока, воротна вена.

Е. Нервове, артеріальне і венозне сплетіння.

 

10. Анатомічні відділи печінки:

А. 2 долі та 8 сегментів.

Б. 4 долі та 12 сегментів (по 3 в кожній долі).

С. 3 долі та 9 сегментів.

Д. 2 долі, 4 сегмента.

Е. 8 долів, 2 сегмента

 

Література:

Абрагамович О.О., Довгань Ю.П., Ферко М.Р., Абрагамович М.О., Толопко С.Я. Ультразвукова доплерофлоуметрична діагностика синдрому портальної гіпертензії у хворих на цироз печінки та значення її показників для прогнозу // Сучасна гастроентерологія.- 2013.- № 3 (71).- С. 45-50.

Вишневский В.А., Кубышкин В.А., Чжао А.В. и др. Операции на печени. Руководство для хирургов / М.: «Миклош», 2003.- 156с.

Гарбузенко Д.В.Методы прогнозирования риска и мониторинг эффективности терапии кровотечений из варикозно-расширенных вен пищевода у больных циррозом печени // РЖГГК.-2012.- №2.- С. 36-44.

Рыхтик П.И. Комплексная ультразвуковая оценка регионарного кровотока при портальной гипертензии и ее прогностическое значение для портосистемного шунтирования // Автореферат ... к.мед.н., 2007, Нижний Новгород.- 23с.

Шерлок Ш., Дули Дж. Заболевания печени и желчных путей: практическое руководство / Пер. с англ.; Под редакцией З.Г. Апросиной, Н.А. Мухина.- М.: ГЕОТАР-МЕД, 2002.- 864 с.

Alzaraa A., Gravante G., Chung W.Y. et al. Contrast-enhanced ultrasound in the preoperative, intraoperative and postoperative assessment of liver lesions // Hepatology Research.- 2013.- Vol. 43 (8).-P.809-819.

Banerjee R., Pavlides M., Tunnicliffe E.M. et al.Multiparametric magnetic resonance for the non-invasive diagnosis of liver disease // J Hepatology.- 2014.- Vol.60 (1).-P.69-77.

Berzigotti A., Reverter E., García-Criado Á. et al.Reliability of the estimation of total hepatic blood flow by Doppler ultrasound in patients with cirrhotic portal hypertension // J Hepatology.- 2013.- Vol.59 (4).- Р.717–722.

Castéra L., Pinzani M., Bosch J. et al. Non invasive evaluation of portal hypertension using transient elastography // J Hepatology.- 2012- Vol.56 (3).- Р.696–703.

Kim M.Y., Jeong W.K., Baik S.K.Invasive and non-invasive diagnosis of cirrhosis and portal hypertension // World J Gastroenterol.- 2014.- Vol.20 (15).- Р.4300-4315.

Koh Ch., Heller Th. Approach to the diagnosis of portal hypertension // Clinical Liver Disease.-2012.- Vol.1 (5).- P. 133–135

 

Глава 2. Синдром портальної гіпертензії

Визначення. Синдром портальної гіпертензії (ПГ) це клінічний симптомокомплекс, який гемодинамічно визначений патологічним збільшенням портовенозного градієнту тиску та формуванням порто-системних колатералей.

Раніше синдром портальної гіпертензії розглядався як збільшення кров'яного тиску у басейні ворітної вени вище рівня 220 мм водяного стовпа, обумовлений порушенням кровотоку будь-якого походження.

Клінічно значуща портальна гіпертензія діагностується, коли градієнт тиску перевищує значення 10 mmHg.

Величина 12 mmHg є порогом для потенційного формування варикозу.

Значення ПВГТ між 5 і 9 mmHg відповідають преклінічної стадії синдрому портальної гіпертензії.

 

Класифікація.

Виділяють такі форми портальної гіпертензії:

 

По відношенню до печінки:     По відношенню до синусоїдів: - Пресинусоїдальна:   - Синусоїдальна - Постсинусоїдальна:   підпечінкова печінкова надпечінкова     підпечінкова внутрішньопечінкова надпечінкова внутрішньопечінкова

Синдром портальної гіпертензії супроводжує цілу групу захворювань, кожна з яких має свої особливості клінічного перебігу. Однак основною причиною (70-80 %), що призводить до розвитку портальної гіпертензії, є цироз печінки. Тому, при обстеженні хворих, що надходять з проявами даного синдрому, всі методи діагностики спрямовані на підтвердження або виключення цирозу печінки, від чого залежить подальша тактика консервативного, мініінвазивного або хірургічного лікування.

 

Цироз печінки

Цироз печінки (ЦП) визначають як незворотній дифузний процес, що характеризується фіброзом, утворенням паренхіматозних вузлів (вузлів-регенератів), перебудовою печінкової архітектоніки і судинної системи печінки у відповідь на хронічне ушкодження. При цьому має місце безперервний некроз паренхіматозних клітин, що підтримує хронічне запалення, незбалансований фіброгенез, безперервна патологічна регенерація печінкових клітин, формування внутрішньо- та позапечінкових судинних анастомозів.

При цирозі печінки портальна гіпертензія є невід'ємним етапом перебігу захворювання, і саме маніфестація портальної гіпертензії часто є критерієм діагнозу «сформованого цирозу печінки».

Етіологія.

Цироз печінки це поліетіологічне захворювання. Основними причинами є:

1. Хронічний гепатит:

- хронічні вірусні гепатити В (± HDV), С;

- хронічний алкогольний гепатит;

- аутоімунні гепатити;

- метаболічні порушення (гемохроматоз, хвороба Вільсона, недостатність α1-антитрипсину, глікогенози та ін)

- токсичні, лікарські ураження печінки.

2. Тривалий внутрішньо- та позапечінковий холестаз (обтурація, первинний склерозуючий холангіт, первинний біліарний цироз).

3. Порушення венозного відтоку з печінки:

- веноокклюзійна хвороба;

- синдром Бадда-Кіарі;

- констриктивний перикардит.

4. Цироз печінки у дітей (генетично обумовлений).

5. Інші причини:

- інфекції;

- грануломатоз печінки.

6. Криптогенний цироз: становить від 5-10 % до 20-40 % всіх цирозів.

 

Класифікація.

Морфологічна класифікація. (Акапулько, 1974; ВОЗ, 1978)

Класифікація цирозу печінки складається з морфологічних і етіологічних ознак, які покликані доповнювати один одного.

1. Макронодулярний ЦП (великовузловий, постнекротичний; вузли більше 3 мм, фіброзні перегородки широкі, схожі на рубці). Розвивається в результаті вірусного гепатиту, при хворобі Вільсона-Коновалова, дефіциті α1-антитрипсину, має криптогенний генез. Це атрофічний тип, вага печінки, як правило, зменшена, розміри печінки нормальні або дещо збільшені.

2. Мікронодулярний ЦП (дрібновузловий; вузли менше 3 мм). Розвивається, в основному, при алкогольному ураженні печінки, при хворобі та синдромі Бадда-Кіарі, гемохроматозі. По масі органу це гіпертрофічний цироз печінки, але маса може бути і нормальною.

3. Макро-мікронодулярний ЦП (змішаний) – об'єднує в собі ознаки дрібно-і крупновузлового видів цирозу.

Клінічна класифікація. (Атланта, 2007)

Прийнято виділяти дві основні стадії перебігу цирозу печінки: компенсована і декомпенсована, що характеризуються відсутністю або наявністю ускладнень (асцит, кровотеча з варикозно розширених вен, печінкова недостатність). Стадії відрізняються за клінічним перебігом, результатами лікування, показників річної летальності, (%).

 

Компенсований:

1 стадія – відсутній варикоз; (1 % річна летальність)

2 стадія – наявність варикозу; (3 % річна летальність)

Декомпенсований:

3 стадія – наявність асциту (з або без варикозу); (20 % річна летальність)

4 стадія – кровотеча (з або без асциту); (57 % річна летальність)

 

Компенсований цироз має, в середньому, тривалість життя більше дванадцяти років (залишаючись в компенсованій стадії); декомпенсований – приблизно 2 роки. Перехід від компенсованого до декомпенсованому цирозу печінки відбувається в середньому у 5-7 % пацієнтів щорічно.

 

Ø Компенсований і декомпенсований цироз потрібно вважати двома окремими синдромами як в клінічній практиці, так і в клінічних дослідженнях.

2.1.3 Патогенез.

Патогенетичною основою цирозу печінки є дисбаланс між артеріальною, портальною, кавальною і мікроциркуляторною судинними системами печінки, що визначають розвиток фіброзу, патологічну регенерацію і синдром портальної гіпертензії.

Фіброз – заміщення паренхіми сполучною тканиною; веде до печінково-клітинної недостатності внаслідок зменшення маси (кількості) печінкових клітин.

Вузли – регенеративні центри (псевдодольки) з порушеною гістоархітектонікою (позбавлені портальних трактів і центральних вен); джерело розвитку – стовбурові клітини печінки; спричинює компресію венозних судин.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти