ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Методика визначення параметрів потенціометричного датчика

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1

 

ТЕМА : РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ ПОТЕНЦІОМЕТРИЧНОГО ДАТЧИКА

 

Мета: Оволодіти методикою розрахунку параметрів потенціометричного датчика .

Термін часу:90 хв.

ПРОГРАМА РОБОТИ

 

1.Розрахувати параметри потенціометричного датчика з прямокутнім каркасом. Дані для розрахунку наведені в таблицях № 1 (для групи А ),

№ 2. (для групи Б ).

2. Зробити висновки.

Методика визначення параметрів потенціометричного датчика

 

1. Діаметр дроту визначається за формулою :

 

d= √4I / πi. , мм

де І – числове значення сили струму потенціометра, А.

і= 10 А /мм І. – числове значення допустимої щільності струму в обмотці.

 

2.Повний опір в обмотці

 

R= U / I , Ом

 

3. Число витків при заданій довжині намотки обчислюємо за формулою

 

W= L н / d

де L н - числове значення заданої довжини намотки, мм.

 

4. Довжина дроту обмотки

 

L = π d² R / 4ρ , мм

 

Де ρ - питомий електричний опір дроту, Ом.мм.

ρ манганіна = 0.4 · 10 ‾ 3 Ом.мм.

ρ константана = 0.5· 10 ‾ 3 Ом.мм.

 

5. Довжина одного витка

 

l = L / W, мм.

 

6. Розміри каркаса товщина а > 4d , мм , ширина в =( l- 2a)/ 2, мм

 

7.Виткова похибка δ = 0.5 R/ W , Ом / вит.

 

Таблиця 1

Вихідні дані

 

Варіант Напруга U, В Сила струму І, А     Довжина намотки Lн, мм Матеріал дроту  
    6.3 6.3 6.3 6.3 6.3   0,12 0,08 0,09 0,06 0,15 0,2 0,25 0,15 0,08 0,12 0,25 0,3 0,09 0,15 0,2 0,18 0,12 0,07 0,08 0,28 0,18 0,3 0,35 0,11 0,07 0,05 0,24 0,08 0,09 0,14 0,12     Манганін Манганін Манганін Манганін Манганін Константан Константан Константан Константан Константан Манганін Манганін Манганін Манганін Манганін Константан Константан Константан Константан Константан Манганін Манганін Манганін Манганін Манганін Константан Константан Константан Константан Константан Константан  

 

 

Таблиця 1.2

 

  Варіант   Напруга U, В   Сила струму I, А   Довжина намотки Lн, мм   Матеріал дроту
    6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6.3   0,1 0,09 0,08 0,07 0,2 0,25 0.15 0,3 0,3 0,25 0,4 0,2 0,08 0,1 0,15 0,2 0,1 0,08 0,09 0,24 0,12 0,24 0,1 0,08 0,2 0,07 0,05 0,06 0,08 0,09 0.12     Константан Константан Константан Константан Константан Манганін Манганін Манганін Манганін Манганін Константан Константан Константан Константан Константан Манганін Манганін Манганін Манганін Манганін Константан Константан Константан Константан Константан Манганін Манганін Манганін Манганін Манганін Константан

 

 

Після виконання практичної роботи студент повинен

ЗНАТИ :принцип дії ,будову та область застосування потенціометричного датчика.

 

ВМІТИ :володіти методикою розрахунку потенціометричного датчика.

 

ЗМІСТ ЗВІТУ :

-тема, мета, дані для розрахунку, розрахунок параметрів датчика згідно методики, висновки.

 

Контрольні запитання :

1.На якому принципі працюють потенціометричні датчики ?

2.Область застосування потенціометричних датчиків .

3. Конструкція потенціометричних датчиків .

4.Основні недоліки потенціометричних датчиків.

 

ЛІТЕРАТУРА :

 

Л1. – Л.В.Колесов “Основы автоматики ”М.,Колос 1980г.-266с

Л2.- І.І.Мартиненко “Основи автоматики “ –Київ,Вища школа-1980-168с.

Л3.- С.В.Яницький “Застосування електричної енергії і основи автоматизації

виробничих процесів”-Київ:Вища школа й1979-216с.

 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2

 

ТЕМА : РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ ТЕРМИСТОРА

МЕТА: Оволодіти методикою розрахунку параметрів термістора

Термін часу: 90 хв.

Програма роботи

1.Розрахувати опір і чутливість термістора при заданій температурі.

2. Побудувати графік температурної характеристики термістора в інтервалі температур 293-373 К.

3. Зробити висновки.

Дані для розрахунків представлені в таблиці 2.

 

Методика виконання практичної роботи

1. Постійна матеріалу визначається за формулою :

R293

В= 1365 ln R 373

 

Відношення R293 - задано в таблиці варіантів.

R 373

2.Знаходимо опір термістора при заданій температурі за формулою:

B - B

T 293

R = R 293 ·e

Де R - опір термістора при вимірювальній температурі ,к Ом;

Т - задана температура, К;

R, B - постійні коефіцієнти для даного термістора.

Задаючись температурою від 293 до 373 К знаходимо опір термистора при кожному значенні ( 5,6 значень ).Результати підрахунків звести в таблицю 1

Таблиця 1

  Т, К   293   300   345   360 373
  R, кОм          

По даним таблиці будуємо графік залежності R= f (T).

3. Температурний коефіцієнт термистора при заданій температурі знаходимо по формулі :

α = - В/ Т ², Кˉ¹

4. Чутливість термистора визначаємо за формулою :

 

S= α R , Ом/ град

 

 

Вихідні дані Таблиця 2

Варіанти     Тип термістора       Опір термістора при температурі 293КR 293   Відношення   R293/R373 .   Задана температура Тзад., К
  А Б А Б А Б А   Б  
                 

Після виконання практичної роботи студент повинен

ЗНАТИ :принцип дії ,будову та область застосування термісторів.

ВМІТИ :володіти методикою розрахунку параметрів датчика.

 

ЗМІСТ ЗВІТУ :

-тема, мета, дані для розрахунку, розрахунок параметрів датчика згідно методики, висновки.

 

Контрольні запитання :

1. На якому принципі працюють термістори ?

2. Назвіть марки термісторів .

3. Які ви знаєте датчики температури?

4. Основні переваги термісторів в порівнянні з іншими датчиками температури.

 

ЛІТЕРАТУРА :

 

Л1. – Л.В.Колесов “Основы автоматики ”М.,Колос 1980г.-266с

Л2.- І.І.Мартиненко “Основи автоматики “ –Київ,Вища школа-1980-168с.

Л3.- С.В.Яницький “Застосування електричної енергії і основи автоматизації

виробничих процесів”-Київ:Вища школа й1979-216с

П Р А К Т И Ч Н А Р О Б О Т А № 3

 

ТЕМА : РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ ЄМНІСНИХ ДАТЧИКІВ.

МЕТА : Оволодіти методикою розрахунку параметрів ємнісних датчиків.

Термін часу: 90 хв.

 

Робочі місця : учнівські парти.

 

ПРОГРАМА РОБОТИ

1.Розрахувати ємність і чутливість ємнісного датчика. Дані для розрахунку взяти з таблиці 2, згідно варіанту.

2.Зробити висновки.

 

Порядок виконання практичної роботи:

 

1.Знаходимо ємність плоского датчика за формулою:

С = ε·εо F/ δ Ф, де

 

ε о =8.85·10¯¹² - діелектрична проникливість (вакууму) , Ф/м ;

ε - діелектрична проникливість середовища між пластинами

конденсатора ;

F-площа пластин конденсатора , м² ;

δ - відстань між пластинами , м.

 

2.Знаходимо чутливість ємнісного плоского датчика :

S= ε·εо F/ δ²Ф/ м.

Результати розрахунків зводимо в таблицю 1

 

Таблиця 1

 

  δ, м          
С.Ф          
S, Ф /м          

 

 

3. Будуємо графік залежності С= f ( I ) за даними таблиці 1.

 

 

 

Після виконання практичної роботи студент повинен

ЗНАТИ :принцип дії ,будову та область застосування ємнісних датчиків.

 

ВМІТИ :володіти методикою розрахунку параметрів датчика.

 

ЗМІСТ ЗВІТУ :

-тема, мета, дані для розрахунку, розрахунок параметрів датчика згідно методики, висновки.

 

Контрольні запитання :

1. На якому принципі працюють ємнісні датчики?

2. Класифікація ємнісних датчиків за конструктивним виконанням .

3. Яким чином зменшити вплив паразитних ємностей провідників на датчик?

4. Основні переваги і недоліки ємнісних датчиків.

 

ЛІТЕРАТУРА :

 

Л1. – Л.В.Колесов “Основы автоматики ”М.,Колос 1980г.-266с

Л2.- І.І.Мартиненко “Основи автоматики “ –Київ, Вища школа-1980-168с.

Л3.- С.В.Яницький “Застосування електричної енергії і основи автоматизації

виробничих процесів”- Київ: Вища школа й1979-216с.

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4

 

Програма роботи

1.Визначити індуктивність та струм індуктивного датчика.

2.Побудувати графік вихідної характеристики.

3.Зробити висновки.

Дані для розрахунку взяти з таблиці 4.2 відповідно варіанту.

 

Порядок виконання практичної роботи:

1. Індуктивність датчика обчислюємо за формулою:

n2F μ

L = ---------- , Гн

δ

де F – площа перерізу магнітопроводу, м2;

n – кількість витків; 7

μ - магнітна проникність вакууму; μ= 4π·10ˉ Гн\м.

δ – задана величина повітряного проміжку, м.

 

2. Повний опір катушки датчика (нехтуючи ії активним опором):

 

Z = wL = 2πfL, Ом

 

3. Струм датчика І = U/Z,А або

 

U U δ

(І = --------- = -----------)

2πfL 2πfn2F

 

Результати обчислень зводимо у таблицю 4.1

Таблиця 4.1

Результати розрахунків

 

δ,мм δ1 δ2 δ 3 δ 4 δ5
L,Гн        
Z,Ом        
І,А        

За даними будуємо графік І = f ( δ )

 

ІНДУКТИВНИЙ ДАТЧИК Таблиця 2

 

Після виконання практичної роботи студент повинен

ЗНАТИ :принцип дії ,будову та область застосування індуктивних датчиків.

 

ВМІТИ :володіти методикою розрахунку параметрів датчика.

 

ЗМІСТ ЗВІТУ :

-тема, мета, дані для розрахунку, розрахунок параметрів датчика згідно методики,графік І=f(δ) висновки.

 

Контрольні запитання :

1.Принцип дії та область застосування індуктивних датчиків.

2. Класифікація індуктивних датчиків за конструктивним виконанням .

3.Чи можуть працювати індуктивні датчики на високих частотах.Чому?

4. Основні переваги і недоліки індуктивних датчиків.

 

ЛІТЕРАТУРА :

 

Л1. – Л.В.Колесов “Основы автоматики ”М.,Колос 1980г.-266с

Л2.- І.І.Мартиненко “Основи автоматики “ –Київ,Вища школа-1980-168с.

Л3.- С.В.Яницький “Застосування електричної енергії і основи автоматизації

виробничих процесів”-Київ:Вища школа й1979-216с.

 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5

Програма роботи

1.Накресліть схему по заданій формулі ,(колонка 1 , див. таблицю 5.1)

2. Спростіть задану схему і зобразіть її в контактному варіанті.

3. По заданій логічній функції побудуйте схему на безконтактних елементах,

(колонка 2 , див.таблицю5. 1).

Вихідні дані Таблиця 5.2

 

Після виконання практичної роботи студент повинен

ЗНАТИ :основні закони та наслідки законів алгебри логіки.

ВМІТИ :вміти спрощувати логічні функції та будувати в контактному і безконтактному варіантах .

ЗМІСТ ЗВІТУ :

-тема, мета, дані для розрахунку, відповідні розрахунки,схеми , висновки.

 

Контрольні запитання :

1. Перерахуйте основні закони алгебри логіки.

2. Які переваги безконтактних схем ?

3.Назвіть основні логічні операції.

ЛІТЕРАТУРА :

Л1. – Л.В.Колесов “Основы автоматики ”М.,Колос 1980г.-266с

Л2.- І.І.Мартиненко “Основи автоматики “ –Київ,Вища школа-1980-168с.

Л3.- С.В.Яницький “Застосування електричної енергії і основи автоматизації

виробничих процесів”-Київ:Вища школа й1979-216с

П Р А К Т И Ч Н А Р О Б О Т А № 6

Програма роботи

1.В и з н а ч и т и о с н о в н і в л а с т и в о с т і о б ’є к т а : час запізнювання,

постійну часу ,коефіцієнт самовирівнювання, час регулювання .

2. Вибрати необхідний регулятор відповідно варіанту.

3. Зробити висновки.

 

Програма роботи

1.Побудувати АЧХ, ФЧХ, АФЧХ динамічної ланки, яка описується передаточною функцією представленою в таблиці 4 згідно варіанту.

2.Зробити висновки.

Порядок виконання практичної роботи

1.Замінити р на Јωі знайти дійсну Rе(ω) і уявну Іm(ω) частини даної передаточної функції.

2. Для побудови АФЧХ користуються формулою W(ω)= Rе(ω) + Іm(ω)

3. Задаючись ω від 0 до ∞ (5-6 значень ) знаходимо числові значення Rе(ω), Іm(ω)результати розрахунків заносимо в таблицю №1

 

Таблиця №1

 

ω
Rе(ω),
Іm(ω

 

4. За результатами розрахунків будуємо графік АФЧХ.

5. Для побудови АЧХ користуються формулою : А(ω)=√(Rе(ω))² + (Іm(ω))²

6. Задаючись ω від 0 до ∞ (5-6 значень ) знаходимо числові значення А(ω) результати розрахунків заносимо в таблицю № 2

 

Таблиця №2

 

ω
А(ω)

7. За результатами розрахунків будуємо графік АФЧХ.

8. Для побудови ФЧХ користуються формулою :φ(ω)=arctg Іm(ω)/ Rе(ω)

9.Задаючись ω від 0 до ∞ (5-6 значень ) знаходимо числові значення φ(ω) результати розрахунків заносимо в таблицю № 3 і будуємо графік ФЧХ.

Таблиця №3

ω
φ (ω)

 

 

Таблиця № 4

Варі ант Передаточна функція k Т
Kp W(p)=---------- 1+Tp 0,05
Tp W(p)=---------- Tp+1 -
Tp+1 W(p)=---------- Tp-1 -
W(p)=k/Tp+50 50
  W(p)=k/p   - -
W(p)=T/p2 0.1 100
  W(p)=Tp-1   -   3
8   W(p)=Tp+5   -   50
  kp W(p)=---------- 1+Tp   2
  Tp W(p)=---------- Tp+1   -   10
11 Tp+1 W(p)=---------- Tp-1 -   4
12 W(p)=kTp+50   10   20
13 W(p)=k/p 2 -
14 W(p)=k/p2   4 -
15 W(p)=Kp-1 4 -
16 W(p)=k/(Tp+1)   1 5
17 W(p)=Tp/(1+Tp) - 0.5
18 W(p)=Tp+10   - 8
19 W(p)=k(Tp+1)   10 10
20 W(p)=Tp+1   - 7
21 W(p)= Т/р2   - 2
22 W(p)=k/p   15 -
23 W(p)=Tp/(Tp-1)   - 5
24 W(p)=k/(Tp+50)   1 10
25 Tp W(p)=---------- Tp+1   15
26 Kp W(p)=---------- 1+Tp   1 10
27 W(p)=Tp+4 - 2
28 W(p)=Tp-7   - 4
29 Tp W(p)=---------- 1+Tp - 6
30 W(p)=Tp+10 - 15
31 W(p)=k/p   -

Після виконання практичної роботи студент повинен

ЗНАТИ :основні типові динамічні ланки.

ВМІТИ :будувати АЧХ, ФЧХ, АФЧХ динамічних ланок.

ЗМІСТ ЗВІТУ :

-тема, мета, дані для розрахунку, результати розрахунків, графіки АЧХ, ФЧХ, АФЧХ динамічних ланок, висновки.

Контрольні запитання :

1.Які типові динамічні ланки ви знаєте, дайте їм характеристику?

2.Що розуміють під амплітудною характеристикою?

3. Що розуміють під фазовою характеристикою?

ЛІТЕРАТУРА :

Л1. – Л.В.Колесов “Основы автоматики ”М., Колос 1980г.-266с

Л2.- І.І.Мартиненко “Основи автоматики “ –Київ, Вища школа-1980-168с.

Л3.- С.В.Яницький “Застосування електричної енергії і основи автоматизації

виробничих процесів”-Київ:Вища школа й1979-216с

Практична робота № 8

Тема : Визначення стійкості АС за допомогою алгебраїчних та частотних критеріїв стійкості

Мета : навчитися визначати стійкість АС за алгебраїчними та частотними критеріями стійкості

 

Термін часу : 90 хв.

Робочі місця: учнівські парти

 

Програма роботи

1.Визначити стійкість АС за критерієм Гурвіца і Рауса. Дані для розрахунку представлені в таблиці № 8. 3

2.Визначити стійкість АС за критерієм Михайлова та побудувати графік. Дані для розрахунку представлені в таблиці № 8. 4

3.Зробити висновки.

 

Таблиця Рауса Таблиця 8.1

 

№пп Номер стовбчика Значення λ
 
          ...   і   ...     n+1   ао=   а1=   к1,3 = а2 – λ0а3   к1,4 = а3 – λ1к2,3   к1,5 = к2,3 – λ2к2,4   ...   к1,і=к2,і-2-λі-3·к2,і-1     ...   к1,п+1=к2,п-1-λп-2·к2,п=ап а2=   а3=   к2,3 = а4 – λ0а5   к2,4 = а5 – λ1к3,3   к2,5 = к3,3 – λ2к3,4   ...   к2,і=к3,і-2-λі-3·к3,і-1   ...     а4=   а5=   к3,3 = а6 – λ0а7   к3,4 = а7 – λ1к4,3   к3,5 = к4,3 – λ2к4,4   ...   к3,і=к4,і-2-λі-3·к4,і-1   ...     ...   ...   ...   ...   ...   ...   ...     λ0 = а0\а1   λ1 = а1\к1,3   λ2 = к1,3\к1,4   ...   λі-3=к1,і-2\к1,і-1   ...     λп-2=кі,п-1\кі,п

ВИЗНАЧЕННЯ :

Система стійка, якщо всі члени першого стовпчика таблиці Рауса мають однакові знаки, які співпадають зі знаком коефіцієнта /тобто а0 > 0, а1 > 0,

к1,3 > 0, к1,4 > 0.Якщо який–небудь член першого стовпчика = 0, то система знаходиться на границі стійкості.

 

1. 2. КРИТЕРІЙ ГУРВІЦА.

Формує умови стійкості автоматичної системи керування у вигляді визначників.

Для стійкості систем з характеристичним рівнянням 1 порядку

а0р + а1 = 0,

необхідно і достатньо, щоб коефіцієнт характеристики рівняння були додатніми, тобто а0 > 0, а1 > 0.

Для стійкості систем з характеристичним рівнянням 2 порядку

а0р2 + а1р + а2 = 0,

достатньо а0 > 0, а1 > 0, а2 > 0.

Для стійкості систем з характеристичним рівнянням 3 порядку

а0р3 + а1р2 + а2р + а3 = 0,

достатньо а > 0, а1 > 0, а2 > 0, а3 > 0, і визначник 2 порядку Δ2 > 0.

 

Δ2 = а1а3 = а1а2 – а0а3 > 0.

а0а2

Для стійкості систем з характеристичним рівнянням 4 порядку

а0р4 + а1р3 + а2р2+ а3р + а4 = 0,

достатньо а > 0, а1 > 0, а2 > 0, а3 > 0, а4 > 0, Δ2 і Δ3 > 0.

а1 а3 0

Δ3 = а0 а2 а4 = а3(а1а2 – а0а3) – а1 2 · а4 > 0

0 а1 а3

 

 

2. ВИЗНАЧЕННЯ СТЧЙКОСТІ ЗА КРИТЕРІЄМ МИХАЙЛОВА

 

2.1.Замінити р на Јωі знайти дійсну Rе(ω) і уявну Іm(ω) частини .характеристичного рівняння системи.

2.2. Задаючись ω від 0 до ∞ (5-6 значень ) знаходимо числові значення Rе(ω), Іm(ω)результати розрахунків заносимо в таблицю 8.2

 

Таблиця 8.2

 

ω
Rе(ω),
Іm(ω

 

2.3. За результатами розрахунків будуємо годограф вектора характеристичного рівняння.

Згідно критерія Михайлова, для стійкості системи n– порядку годограф вектора характерного рівня W(jw) при повороті проти годинникової стрілки повинен послідовно пройти n – квадрантів, починаючи з точки, яка лежить на додатній напівосі і ніде не повернутися в 0.

Наприклад :

Р3 + 2р2 + 8р + 5 = 0

р → ( jw)

j2 = - 1, j3 = - j, j4 = 1, j5 = j

W(jw) = (jw)3 + 2(jw)2 + 8(jw) + 5 = 0

W(jw) = (5 – 2w2) + j(8w – w3)

Re(w) = 5 – 2w2

Jm(w) = 8w – w3

 

w
Re -3 -13 -27 -∞
Jm -3 -32 -∞

 

Після виконання практичної роботи студент повинен

ЗНАТИ :загальні умови стійкості АС, критерії стійкості.

ВМІТИ :визначати стійкість АС за допомогою алгебраїчних та частотних критеріїв стійкості

ЗМІСТ ЗВІТУ :

-тема, мета, дані для розрахунку, результати розрахунків, висновки.

Контрольні запитання :

1.Поясніть поняття “стійкість АС “.

2.Які критерії стійкості ви знаєте ?

3.Дайте визначення критерію Гурвіца.

4. Дайте визначення критерію Рауса.

5.Які частотні критерії стійкості ви знаєте ?

6.Дайте визначення критерію Михайлова.

ЛІТЕРАТУРА :

Л1. – Л.В.Колесов “Основы автоматики ”М.,Колос 1980г.-266с

Л2.- І.І.Мартиненко “Основи автоматики “ –Київ,Вища школа-1980-168с.

Л3.- С.В.Яницький “Застосування електричної енергії і основи автоматизації

виробничих процесів”-Київ:Вища школа й1979-216с.

 

 

Визначення стійкості АС за критерієм Гурвіца і Рауса.

 

Таблиця 8.3

 

Визначення стійкості АС за критерієм Михайлова.

 

Таблиця 8.4

 

 

П Р А К Т И Ч Н А Р О Б О Т А № 9

ПРОГРАМА РОБОТИ

1.Визначити основні показники якості АС за характеристикою перехідного процесу, згідно завдання.

2.Зробити висновки про рівень якості АС.

 

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1. Час регулювання АС. –це час , який відповідає періоду від моменту подання сигналу до моменту , коли регульована величина входить в зону нечутливості регулятора . ( див. Мал.9 1 )

2. Перерегулювання визначається за формулою :

Ơ = [ ( умах – узад. ) / узад. ] · 100 %

 

Перерегулювання вважають оптимальним ,якщо воно знаходиться в межах 20% -30 %.

3. Коливальність процесу – характеризується числом коливань і визначається за формулою :

d = ln (Δу1 / Δу2)

 

4. Число коливань n повинно бути не більше трьох, для якісного перехідного процесу.

5.Похибка визначається за формулою :

δ = (у зад. - у вст.) / у зад., де

у зад. - задане значення регульованої величини ;

у вст. – дійсне значення регульованої величини.

 

 

Характеристика перехідного процесу

У

Зона нечутливості

Δу1 Δу2

узад.

 
 

 

 


Умах. Увст.

 

Т,год


Мал. 9.1

 

Вихідні дані

Таблиця 9. 1

Номер варіанта   У вст. ∆ У 1 ∆ У 2 У max. У зад. t, с
8,5
             

Після виконання практичної роботи студент повинен

ЗНАТИ :основні показники якості перехідного процесу.

ВМІТИ :володіти методикою визначення основних показників якості перехідного процесу.

ЗМІСТ ЗВІТУ :

-тема, мета, дані для розрахунку, розрахунок параметрів датчика згідно методики, графік перехідного процесу, висновки.

 

Контрольні запитання :

1.Назвіть основні показники якості перехідного процесу .

2. За якими умовами перерегулювання АС вважають оптимальним ?

3.Як ви розумієте термін “зона нечутливості регулятора ?

ЛІТЕРАТУРА :

Л1. – Л.В.Колесов “Основы автоматики ”М.,Колос 1980г.-266с

Л2.- І.І.Мартиненко “Основи автоматики “ –Київ,Вища школа-1980-168с.

Л3.- С.В.Яницький “Застосування електричної енергії і основи автоматизації

виробничих процесів”-Київ:Вища школа й1979-216с

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 10

 

Результати розрахунків

 

Таблиця 1

 

 

t 0 100 200 300 400 500 600

 

 

P/t/ 1

 

 

3. По отриманим даним будуємо графік Р/t/= f / t/

 

Після виконання практичної роботи студент повинен

ЗНАТИ :основні показники надійності АС,шляхи підвищення надійності АС.

 

ВМІТИ :володіти методикою визначення основних показників надійності АС.

 

ЗМІСТ ЗВІТУ :

-тема, мета, дані для розрахунку, розрахунок основних показників надійності АС,графік Р/t/= f / t/ , висновки.

 

Контрольні запитання :

1. Які основні шляхи підвищення надійності елементів автоматики і АС?

2. Перерахуйте основні показники надійності.

3. Які фактори зменшують строк експлуатації АС?

 

 

ЛІТЕРАТУРА :

 

Л1. – Л.В.Колесов “Основы автоматики ”М.,Колос 1980г.-266с

Л2.- І.І.Мартиненко “Основи автоматики “ –Київ,Вища школа-1980-168с.

Л3.- С.В.Яницький “Застосування електричної енергії і основи автоматизації

виробничих процесів”-Київ:Вища школа й1979-216с

 

 

Таблиця 2 (для групи 3-А )

 

 

№ варі- анта       Т Год -6 1 / год -6 1 / год -6 1/ год -6 1 /год -6 1 /год     к
          22,0 18,0 20,5 7,0 10,0 40,0 1.2 22,0 18,0 19,5 7,0 10,0 0,5 39,0 40,0 22,0 18,0 20,5 7,0 10,0 0,65 4,1 39,0 43,0 40,0 10,0 15,7 22,0 18,5 7,0     0,13 0,2 0,5 0,62 0,3 1,2 0,25 0,13 0,2 0,5 0,62 0,3 1,2 0,35 0,13 0,2 0,5 0,62 0,3 1,2 0,25 0,13 0,2 0,5 0,62 0,3 0,4 0,5 1,44 1,2       0,1 0,85 5,0 80,0 47,0 0,1 0,85 5,0 80,0 47,0 0,1 0,85 5,0 80,0 47,0 0,1 0,85 5,0 80,0 47,0 0,1 0,85 5,0 80,0 0,65 7,0 0,1 0,15 18,0 50,0     0,03 0,05 0,04 0,625 1,4 0,028 0,03 0,05 0,04 0,625 1,4 0,028 0,03 0,05 0,04 0,625 1,4 0,028 0,03 0,05 0,04 0,625 1,4 0,028 0,03 0,05 0,04 0,028 0,0625 0,012       0,5 0,6 0,3 0,3 0,2 0,7 1,0 0,5 0,6 0,3 0,4 0,7 1,0 0,5 0,6 0,3 0,2 1,2 0,7 0,35 0,005 0,004 1,0 0,5 0,6 0,7 0,25 0,45 7,0 5,0        

 

Таблиця 3 (для групи 3-Б ел )

 

 

№ варіанту   Т, год   λ1, -6 1 / год   λ2, -6 1 / год   λ3, -6 1 / год   λ4, -6 1 / год   λ5, -6 1 / год   λ6, -6 1 / год  
  0,25 0,30 0,2 0,4 0,5 0,25 0,30 0,20 0,41 0,52 0,39 0,25 0,35 0,20 0,40 0,50 0,49 0,32 0,25 0,30 0,36 0,40 0,45 0,50 1,2 1,5 1,0 0,5 0,26 0,35     10,0 39,0 40,0 100,0 105,0 60,0 80,0 45,0 5,0 10,0 39,0 40,0 100,0 105,0 60,0 80,0 45,0 5,0 10,0 39,0 40,0 100,0 105,0 60,0 80,0 45,0 5,0 39,0 150,0 1,2 0,03 0,02 0,01 0,04 0,05 0,03 0,02 0,01 0,04 0,05 0,03 0,02 0,01 0,04 0,05 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 1,2 1,3 1,4 1,5 0,16 1,2 1,3 1,4 1,0 10,0 1,2 1,3 1,4 1,5 1,0 0,16 1,2 1,3 1,4 1,5 1,0 1,15 7,0 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,16 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,4 1,4 1,4 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 5,0 5,0 5,0 5,0 0,85 0,89 0,85 0,85 0,25 0,25 0,25 0,25 0,20 0,20 0,20 0,20 1,0  

 

 

Практична робота №

Тема : Побудова логарифмічно- амплітудних характеристик АС.

 

Мета: навчитися будувати логарифмічні характеристики типових динамічних ланок.

Термін часу : 90 хв.

Робочі місця : учнівські парти

 

Програма роботи

1. Побудувати логарифмічну частотну характеристику, яка описується передаточною функцією:

k

W(p)=-------------------------------- (7.1)

(T1p+1) (T2p+1) (T3p+1)

Дані для розрахунку представлені в таблиці 8.1

2. Зробити висновки.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1

 

ТЕМА : РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ ПОТЕНЦІОМЕТРИЧНОГО ДАТЧИКА

 

Мета: Оволодіти методикою розрахунку параметрів потенціометричного датчика .

Термін часу:90 хв.

ПРОГРАМА РОБОТИ

 

1.Розрахувати параметри потенціометричного датчика з прямокутнім каркасом. Дані для розрахунку наведені в таблицях № 1 (для групи А ),

№ 2. (для групи Б ).

2. Зробити висновки.

Методика визначення параметрів потенціометричного датчика

 

1. Діаметр дроту визначається за формулою :

 

d= √4I / πi. , мм

де І – числове значення сили струму потенціометра, А.

і= 10 А /мм І. – числове значення допустимої щільності струму в обмотці.

 

2.Повний опір в обмотці

 

R= U / I , Ом

 

3. Число витків при заданій довжині намотки обчислюємо за формулою

 

W= L н / d

де L н - числове значення заданої довжини намотки, мм.

 

4. Довжина дроту обмотки

 

L = π d² R / 4ρ , мм

 

Де ρ - питомий електричний опір дроту, Ом.мм.

ρ манганіна = 0.4 · 10 ‾ 3 Ом.мм.

ρ константана = 0.5· 10 ‾ 3 Ом.мм.

 

5. Довжина одного витка

 

l = L / W, мм.

 

6. Розміри каркаса товщина а > 4d , мм , ширина в =( l- 2a)/ 2, мм

 

7.Виткова похибка δ = 0.5 R/ W , Ом / вит.

 

Таблиця 1

Вихідні дані

 

Варіант Напруга U, В Сила струму І, А     Довжина намотки Lн, мм Матеріал дроту  
    6.3 6.3 6.3 6.3 6.3   0,12 0,08 0,09 0,06 0,15 0,2 0,25 0,15 0,08 0,12 0,25 0,3 0,09 0,15 0,2 0,18 0,12 0,07 0,08 0,28 0,18 0,3 0,35 0,11 0,07 0,05 0,24 0,08 0,09 0,14 0,12     Манганін Манганін Манганін Манганін Манганін Константан Константан Константан Константан Константан Манганін Манганін Манганін Манганін Манганін Константан Константан Константан Константан Константан Манганін Манганін Манганін Манганін Манганін Константан Константан Конста

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти