ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ТЕМА: РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ ІНДУКТИВНИХ ДАТЧИКІВ

 

Мета: Оволодіти методикою розрахунку параметрів індуктивних датчиків

 

Термін часу: 90 хв.

Робочі місця: учнівські парти

Програма роботи

1.Визначити індуктивність та струм індуктивного датчика.

2.Побудувати графік вихідної характеристики.

3.Зробити висновки.

Дані для розрахунку взяти з таблиці 4.2 відповідно варіанту.

 

Порядок виконання практичної роботи:

1. Індуктивність датчика обчислюємо за формулою:

n2F μ

L = ---------- , Гн

δ

де F – площа перерізу магнітопроводу, м2;

n – кількість витків; 7

μ - магнітна проникність вакууму; μ= 4π·10ˉ Гн\м.

δ – задана величина повітряного проміжку, м.

 

2. Повний опір катушки датчика (нехтуючи ії активним опором):

 

Z = wL = 2πfL, Ом

 

3. Струм датчика І = U/Z,А або

 

U U δ

(І = --------- = -----------)

2πfL 2πfn2F

 

Результати обчислень зводимо у таблицю 4.1

Таблиця 4.1

Результати розрахунків

 

δ,мм δ1 δ2 δ 3 δ 4 δ5
L,Гн        
Z,Ом        
І,А        

За даними будуємо графік І = f ( δ )

 

ІНДУКТИВНИЙ ДАТЧИК Таблиця 2

 

Після виконання практичної роботи студент повинен

ЗНАТИ :принцип дії ,будову та область застосування індуктивних датчиків.

 

ВМІТИ :володіти методикою розрахунку параметрів датчика.

 

ЗМІСТ ЗВІТУ :

-тема, мета, дані для розрахунку, розрахунок параметрів датчика згідно методики,графік І=f(δ) висновки.

 

Контрольні запитання :

1.Принцип дії та область застосування індуктивних датчиків.

2. Класифікація індуктивних датчиків за конструктивним виконанням .

3.Чи можуть працювати індуктивні датчики на високих частотах.Чому?

4. Основні переваги і недоліки індуктивних датчиків.

 

ЛІТЕРАТУРА :

 

Л1. – Л.В.Колесов “Основы автоматики ”М.,Колос 1980г.-266с

Л2.- І.І.Мартиненко “Основи автоматики “ –Київ,Вища школа-1980-168с.

Л3.- С.В.Яницький “Застосування електричної енергії і основи автоматизації

виробничих процесів”-Київ:Вища школа й1979-216с.

 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5

ТЕМА : Мінімізація релейних систем. Побудова релейних систем.

МЕТА: навчитися будувати релейні схеми в контактному і безконтактному варіантах

Термі часу :90 хв

Робочі місця : учнівські парти.

Програма роботи

1.Накресліть схему по заданій формулі ,(колонка 1 , див. таблицю 5.1)

2. Спростіть задану схему і зобразіть її в контактному варіанті.

3. По заданій логічній функції побудуйте схему на безконтактних елементах,

(колонка 2 , див.таблицю5. 1).

Порядок виконання практичної роботи

1.При побудові релейної схеми необхідно пам'ятати :

а, в, с –замикачі контакти ;

а, в, с –розамикачі контакти ;

+ -паралельне з'єднання контактів ;

* -(множення ) –послідовне з'єднання контактів;

Наприклад, для логічної функції Fр= ав + c + (ā+ b) c+d ·а релейна схема має вигляд

а _

b

с

                     
   
 
     
 
     
 


_ а

d

ā с

 

в

Побудуємо релейну схему : _

а b

       
 
   


с

   
 
 
 
 
 


_ а

d

ā с

 

в

2.Спрощення логічної функції здійснюється за законами алгебри логіки.

_ _

a·a=0 a+a=1

a·1=a a+1=1

a·0=0 a+0=a

a·a·a=a a+a+a=a

a+a·b=a(1+b)=a

_ a(a+b)=a

a+a·b=a+b a+a·b=a+b

 

Приклад: Виконати мінімізацію виразу:

Fр =ab + c+а + (ā+ b) c+dа = ab + c +а+ āc+bc+аd =с+ ab+ āc +а= а+ āc+с= а+в+с

 

Вихідні дані Таблиця 5.2

 

Після виконання практичної роботи студент повинен

ЗНАТИ :основні закони та наслідки законів алгебри логіки.

ВМІТИ :вміти спрощувати логічні функції та будувати в контактному і безконтактному варіантах .

ЗМІСТ ЗВІТУ :

-тема, мета, дані для розрахунку, відповідні розрахунки,схеми , висновки.

 

Контрольні запитання :

1. Перерахуйте основні закони алгебри логіки.

2. Які переваги безконтактних схем ?

3.Назвіть основні логічні операції.

ЛІТЕРАТУРА :

Л1. – Л.В.Колесов “Основы автоматики ”М.,Колос 1980г.-266с

Л2.- І.І.Мартиненко “Основи автоматики “ –Київ,Вища школа-1980-168с.

Л3.- С.В.Яницький “Застосування електричної енергії і основи автоматизації

виробничих процесів”-Київ:Вища школа й1979-216с

П Р А К Т И Ч Н А Р О Б О Т А № 6

ТЕМА : ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ОБ ’ЄКТА

МЕТА: освоїти методику визначення імовірності безвідмовної роботи .

Термін часу :90 хв.

Робоче місце : учнівські парти.

 

Програма роботи

1.В и з н а ч и т и о с н о в н і в л а с т и в о с т і о б ’є к т а : час запізнювання,

постійну часу ,коефіцієнт самовирівнювання, час регулювання .

2. Вибрати необхідний регулятор відповідно варіанту.

3. Зробити висновки.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти