ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Методика виконання практичної роботи

 

Час транспортного запізнювання (передаточного) на кривій розгону визначається відрізком к (від момента початку зміни зовнішнього впливу до початку зміни регульованої величини.

Час перехідного запізнювання знаходять так: проводять лінію аб, на кривій розгону знаходять т.О (поділяє криву розгону пополам ) і проводять до неї дотичну до перетину з лінією аб ; відрізок рг і характеризує перехідне запізнювання(ємнісне).

 

Час повного запізнювання :

Значення коефіцієнта самовирівнювання визначають як відношення впливу до максимального відхилення регульованої величини у мах.: τз= τт + τп

Щоб визначити постійну часу То об’ єкта,проводять горизонтальну лінію через установлене значення, потім дотичну до перетину з лінією uq в точці ж, потім через точку г вертикальну лінію до точки м ; відрізок мж в масштабі відповідає постійній часу То.

Час розгону визначають за формулою : tp = 4.6То

Час розгону – це час від момента подачі сигналу до момента ,при якому регульована величина буде складати 99 %свого номінального значення.

У м о в и в и б о р у р е г у л я т о р а:

0< τз / To < 0.2 - РЕЛЕЙНІ

0.2< τз / To < 1 - НЕПЕРЕРЕРВНІ

1 < τ з/To - ІМПУЛЬСНІ

 
 

 

 


То

u м ж q

 
 

 

 


а к р г б

 

 
 


Т, год

τ т τп

 

 

Після виконання практичної роботи студент повинен

ЗНАТИ :основні властивості обєктів керування.

 

ВМІТИ :володіти методикою визначення основних властивостей обєктів керування.

ЗМІСТ ЗВІТУ :

-тема, мета, дані для розрахунку, розрахунок основних властивостей обєктів згідно методики, графік перехідного процесу, висновки.

 

Контрольні запитання :

1.Назвіть основні властивості обєктів керування.

2. Які умови вибору регулятора?

3.Чи доцільно використовувати І-регулятор в обєктах без самовирівнювання?

4.Які ви знаєте обєкти керування ?

 

 

ЛІТЕРАТУРА :

 

Л1. – Л.В.Колесов “Основы автоматики ”М.,Колос 1980г.-266с

Л2.- І.І.Мартиненко “Основи автоматики “ –Київ, Вища школа-1980-168с.

Л3.- С.В.Яницький “Застосування електричної енергії і основи автоматизації

виробничих процесів” -Київ: Вища школа й1979-216с

 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7

ТЕМА : АМПЛІТУДНО-ЧАСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ АС

МЕТА :навчитися будувати амплітудно-частотні характеристики АС

ТЕРМІН ЧАСУ : 90 хв

Робоче місце :учнівські парти

Програма роботи

1.Побудувати АЧХ, ФЧХ, АФЧХ динамічної ланки, яка описується передаточною функцією представленою в таблиці 4 згідно варіанту.

2.Зробити висновки.

Порядок виконання практичної роботи

1.Замінити р на Јωі знайти дійсну Rе(ω) і уявну Іm(ω) частини даної передаточної функції.

2. Для побудови АФЧХ користуються формулою W(ω)= Rе(ω) + Іm(ω)

3. Задаючись ω від 0 до ∞ (5-6 значень ) знаходимо числові значення Rе(ω), Іm(ω)результати розрахунків заносимо в таблицю №1

 

Таблиця №1

 

ω
Rе(ω),
Іm(ω

 

4. За результатами розрахунків будуємо графік АФЧХ.

5. Для побудови АЧХ користуються формулою : А(ω)=√(Rе(ω))² + (Іm(ω))²

6. Задаючись ω від 0 до ∞ (5-6 значень ) знаходимо числові значення А(ω) результати розрахунків заносимо в таблицю № 2

 

Таблиця №2

 

ω
А(ω)

7. За результатами розрахунків будуємо графік АФЧХ.

8. Для побудови ФЧХ користуються формулою :φ(ω)=arctg Іm(ω)/ Rе(ω)

9.Задаючись ω від 0 до ∞ (5-6 значень ) знаходимо числові значення φ(ω) результати розрахунків заносимо в таблицю № 3 і будуємо графік ФЧХ.

Таблиця №3

ω
φ (ω)

 

 

Таблиця № 4

Варі ант Передаточна функція k Т
Kp W(p)=---------- 1+Tp 0,05
Tp W(p)=---------- Tp+1 -
Tp+1 W(p)=---------- Tp-1 -
W(p)=k/Tp+50 50
  W(p)=k/p   - -
W(p)=T/p2 0.1 100
  W(p)=Tp-1   -   3
8   W(p)=Tp+5   -   50
  kp W(p)=---------- 1+Tp   2
  Tp W(p)=---------- Tp+1   -   10
11 Tp+1 W(p)=---------- Tp-1 -   4
12 W(p)=kTp+50   10   20
13 W(p)=k/p 2 -
14 W(p)=k/p2   4 -
15 W(p)=Kp-1 4 -
16 W(p)=k/(Tp+1)   1 5
17 W(p)=Tp/(1+Tp) - 0.5
18 W(p)=Tp+10   - 8
19 W(p)=k(Tp+1)   10 10
20 W(p)=Tp+1   - 7
21 W(p)= Т/р2   - 2
22 W(p)=k/p   15 -
23 W(p)=Tp/(Tp-1)   - 5
24 W(p)=k/(Tp+50)   1 10
25 Tp W(p)=---------- Tp+1   15
26 Kp W(p)=---------- 1+Tp   1 10
27 W(p)=Tp+4 - 2
28 W(p)=Tp-7   - 4
29 Tp W(p)=---------- 1+Tp - 6
30 W(p)=Tp+10 - 15
31 W(p)=k/p   -

Після виконання практичної роботи студент повинен

ЗНАТИ :основні типові динамічні ланки.

ВМІТИ :будувати АЧХ, ФЧХ, АФЧХ динамічних ланок.

ЗМІСТ ЗВІТУ :

-тема, мета, дані для розрахунку, результати розрахунків, графіки АЧХ, ФЧХ, АФЧХ динамічних ланок, висновки.

Контрольні запитання :

1.Які типові динамічні ланки ви знаєте, дайте їм характеристику?

2.Що розуміють під амплітудною характеристикою?

3. Що розуміють під фазовою характеристикою?

ЛІТЕРАТУРА :

Л1. – Л.В.Колесов “Основы автоматики ”М., Колос 1980г.-266с

Л2.- І.І.Мартиненко “Основи автоматики “ –Київ, Вища школа-1980-168с.

Л3.- С.В.Яницький “Застосування електричної енергії і основи автоматизації

виробничих процесів”-Київ:Вища школа й1979-216с

Практична робота № 8

Тема : Визначення стійкості АС за допомогою алгебраїчних та частотних критеріїв стійкості

Мета : навчитися визначати стійкість АС за алгебраїчними та частотними критеріями стійкості

 

Термін часу : 90 хв.

Робочі місця: учнівські парти

 

Програма роботи

1.Визначити стійкість АС за критерієм Гурвіца і Рауса. Дані для розрахунку представлені в таблиці № 8. 3

2.Визначити стійкість АС за критерієм Михайлова та побудувати графік. Дані для розрахунку представлені в таблиці № 8. 4

3.Зробити висновки.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти