ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ТЕМА : Визначення імовірності безвідмовної роботи

МЕТА: освоїти методику визначення імовірності безвідмовної роботи .

Термін часу :90 хв.

Робоче місце : учнівські парти.

 

Програма роботи :

 

1. Ознайомитися з методикою розрахнку ймовірності безвідмовоної роботи.

2. Згідно варіанту виписати дані для розрахунку,(таблиці 2 , З)

3. Визначити імовірність безвідмовної роботи системи керування.

4. Побудувати графік Р/t/= f / t/.

5. Зробити висновки.

 

Порядок виконання практичної роботи

 

Нехай, задані інтенсивності відмов окремих елементів схеми керування :

λ1 = 10 10 ˉ 1/ год,

λ 2= 0,5 10ˉ 1/ год,

λ 3= 2,5 10ˉ 1/ год,

λ4 = 22 10ˉ 1/ год,

λ5 = 0,06 10 ˉ 1/ год,

 

Коефіцієнт впливу навколишнього середовища к = 10,

Час експлуатаціїТ= 600 годин.

 

1.Визначаємо інтенсивність відмов всієї схеми керування

 

λз = λ 1 + λ2 + λ 3 + λ4 + λ 5

6 6 6 6 6 6

λз = 10 10ˉ + 0,5 10 ˉ + 2,5 10ˉ + 22 10ˉ + 0,06 10ˉ = 36,06 10ˉ 1/ год

 

2. Визначаємо імовірність безвідмовної роботи схеми керування:

 

 

- к · λз · t

Р (t) = е ,

 

Де t- заданий час роботи обладнання.

 

Задаючись t від 0 до 600 визначаємо імовірність безвідмовної роботи

 

Наприклад: t=0 6

- 10 ·36,06 · 10ˉ · 0

Р (0) = е = 1

 

Аналогічно виконуємо розрахунки для інших t і результати заносимо в таблицю 1

 

Результати розрахунків

 

Таблиця 1

 

 

t 0 100 200 300 400 500 600

 

 

P/t/ 1

 

 

3. По отриманим даним будуємо графік Р/t/= f / t/

 

Після виконання практичної роботи студент повинен

ЗНАТИ :основні показники надійності АС,шляхи підвищення надійності АС.

 

ВМІТИ :володіти методикою визначення основних показників надійності АС.

 

ЗМІСТ ЗВІТУ :

-тема, мета, дані для розрахунку, розрахунок основних показників надійності АС,графік Р/t/= f / t/ , висновки.

 

Контрольні запитання :

1. Які основні шляхи підвищення надійності елементів автоматики і АС?

2. Перерахуйте основні показники надійності.

3. Які фактори зменшують строк експлуатації АС?

 

 

ЛІТЕРАТУРА :

 

Л1. – Л.В.Колесов “Основы автоматики ”М.,Колос 1980г.-266с

Л2.- І.І.Мартиненко “Основи автоматики “ –Київ,Вища школа-1980-168с.

Л3.- С.В.Яницький “Застосування електричної енергії і основи автоматизації

виробничих процесів”-Київ:Вища школа й1979-216с

 

 

Таблиця 2 (для групи 3-А )

 

 

№ варі- анта       Т Год -6 1 / год -6 1 / год -6 1/ год -6 1 /год -6 1 /год     к
          22,0 18,0 20,5 7,0 10,0 40,0 1.2 22,0 18,0 19,5 7,0 10,0 0,5 39,0 40,0 22,0 18,0 20,5 7,0 10,0 0,65 4,1 39,0 43,0 40,0 10,0 15,7 22,0 18,5 7,0     0,13 0,2 0,5 0,62 0,3 1,2 0,25 0,13 0,2 0,5 0,62 0,3 1,2 0,35 0,13 0,2 0,5 0,62 0,3 1,2 0,25 0,13 0,2 0,5 0,62 0,3 0,4 0,5 1,44 1,2       0,1 0,85 5,0 80,0 47,0 0,1 0,85 5,0 80,0 47,0 0,1 0,85 5,0 80,0 47,0 0,1 0,85 5,0 80,0 47,0 0,1 0,85 5,0 80,0 0,65 7,0 0,1 0,15 18,0 50,0     0,03 0,05 0,04 0,625 1,4 0,028 0,03 0,05 0,04 0,625 1,4 0,028 0,03 0,05 0,04 0,625 1,4 0,028 0,03 0,05 0,04 0,625 1,4 0,028 0,03 0,05 0,04 0,028 0,0625 0,012       0,5 0,6 0,3 0,3 0,2 0,7 1,0 0,5 0,6 0,3 0,4 0,7 1,0 0,5 0,6 0,3 0,2 1,2 0,7 0,35 0,005 0,004 1,0 0,5 0,6 0,7 0,25 0,45 7,0 5,0        

 

Таблиця 3 (для групи 3-Б ел )

 

 

№ варіанту   Т, год   λ1, -6 1 / год   λ2, -6 1 / год   λ3, -6 1 / год   λ4, -6 1 / год   λ5, -6 1 / год   λ6, -6 1 / год  
  0,25 0,30 0,2 0,4 0,5 0,25 0,30 0,20 0,41 0,52 0,39 0,25 0,35 0,20 0,40 0,50 0,49 0,32 0,25 0,30 0,36 0,40 0,45 0,50 1,2 1,5 1,0 0,5 0,26 0,35     10,0 39,0 40,0 100,0 105,0 60,0 80,0 45,0 5,0 10,0 39,0 40,0 100,0 105,0 60,0 80,0 45,0 5,0 10,0 39,0 40,0 100,0 105,0 60,0 80,0 45,0 5,0 39,0 150,0 1,2 0,03 0,02 0,01 0,04 0,05 0,03 0,02 0,01 0,04 0,05 0,03 0,02 0,01 0,04 0,05 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 1,2 1,3 1,4 1,5 0,16 1,2 1,3 1,4 1,0 10,0 1,2 1,3 1,4 1,5 1,0 0,16 1,2 1,3 1,4 1,5 1,0 1,15 7,0 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,16 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,4 1,4 1,4 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 5,0 5,0 5,0 5,0 0,85 0,89 0,85 0,85 0,25 0,25 0,25 0,25 0,20 0,20 0,20 0,20 1,0  

 

 

Практична робота №

Тема : Побудова логарифмічно- амплітудних характеристик АС.

 

Мета: навчитися будувати логарифмічні характеристики типових динамічних ланок.

Термін часу : 90 хв.

Робочі місця : учнівські парти

 

Програма роботи

1. Побудувати логарифмічну частотну характеристику, яка описується передаточною функцією:

k

W(p)=-------------------------------- (7.1)

(T1p+1) (T2p+1) (T3p+1)

Дані для розрахунку представлені в таблиці 8.1

2. Зробити висновки.

Порядок виконання практичної роботи

1.Замінити р→ Jω .

k

W(Jω)=-------------------------------- (7.2)

(T1 Jω +1) (T2 Jω +1) (T3 Jω +1)

2. Амплітудну характеристику отримують про логарифмувавши вираз (7.2)

 

3. Частота зрізу характеристики визначається за формулою :

ω= 1/Т ,1/год (7.3)

де Т- постійна часу, год

 

4Логарифмічну амплітудну характеристику L(ω)= 20lgА будують в прямокутній системі координат. По осі абсцис відкладають кутову частоту в логарифмічному маштабі(декади ), а по осі ординат – дицебели(рис .1 ).

Наприклад

дБ

 

 

60

 

 

40 -20 дб/дек

 

-40 дб/дек

20

ω1 ω2 ω3

 
 


ω, дек

-60 дб/дек

 

 

Рис 7.1

Дані для розрахунку представлені в таблиці 1

 

 

Таблиця 1

Варіант №   К1 Т1 Т2 Т3
0,5
0,1
0,6
0,5
2,5 0,8
0,1
0,5
2,5 0,8
0,8
0,5
0,5
0,1
0,5
0,5
0,1
0,7
0,5
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7

Таблиця 2

Варіант №   К1 Т1 Т2 Т3
0,5
0,1
0,6
0,5
2,5 0,8
0,1
0,5
2,5 0,8
0,8
0,5
0,5
0,1
0,5
0,5
0,1
0,7
0,5
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7

 

 

Після виконання практичної роботи студент повинен

ЗНАТИ :основні типові динамічні ланки.

ВМІТИ :будувати LАЧХ, динамічних ланок.

ЗМІСТ ЗВІТУ :

-тема, мета, дані для розрахунку, результати розрахунків,графіки LАЧХ динамічних ланок, висновки.

Контрольні запитання :

1.Які типові динамічні ланки ви знаєте, дайте їм характеристику?

2.Що розуміють під логарифмічною амплітудною характеристикою?

3. Дайте визначення декади.

4.Як визначити частоту зрізу.

 

 

ЛІТЕРАТУРА :

Л1. – Л.В.Колесов “Основы автоматики ”М.,Колос 1980г.-266с

Л2.- І.І.Мартиненко “Основи автоматики “ –Київ,Вища школа-1980-168с.

Л3.- С.В.Яницький “Застосування електричної енергії і основи автоматизації

виробничих процесів”-Київ:Вища школа й1979-216с.

 

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти