ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Зміст, увага, пам’ять у соціальних комунікаціях

(1 год.лекц.)

1. Поняття і складові змісту (знання, уміння, емоції, стимули).

2. Текст, його види в соціальних комунікаціях.

3. Увага: поняття, привернення й утримання.

4. Пам’ять та її різновиди як засоби фіксації і впливу.

5. Засоби впливу на психічну пам’ять у соціальних комунікаціях.

Теми рефератів

1. Огляд літератури до теми «Види тексту у соціальних комунікаціях і їх психологічний вплив”.

2. Огляд літератури до теми «Як ефективно подіяти на пам’ять аудиторії друкованим текстом”.

Теми курсових робіт

1. Психологічний вплив тексту у масовій комунікації.

2. Засоби емоційного впливу на аудиторію ЗМІ.

Література

Бебик В.М. Інформаційно-комунікативний менеджмент у глобальному суспільстві: Монографія / В.М. Бебик. – К.: МАУП, 2005. – 440 с. (є в Інтернеті)

Кузнецова О.Д. Засоби масової комунікації. – Львів, 2003. – С. 24-32.

Кузнецова О.Д. Основи масової комунікації. – Львів, 1996.– С. 22-29. О.Д. Москаленко А.З., Губерський Л.В., Іванов В.Ф., Вергун В.А. Масова комунікація. – К., 1997. – С. 47-56.

Науменко Т.В. Функции журналистики и функции СМИ // Credo. – 2000. – № 2 (20).

Перевалов В. Культуроформирующие функции: состав, структура и место в системе функций журналистики // Вестн. Моск. ун-та. – Сер. 10. – Журналистика. – 1999. – № 5. – С. 3-5.

Потятиник Б.В. Чотири теорії преси і українська журналістика. – Львів, 1993. – 16 с.

Соколов А.В. Общая теория социальной коммуникации. – М.: Изд-во Михайлова В.А., 2002. – 464 с. (є в Інтернеті)

Соціологічні теорії розвитку мас медіа // Основи масово-інформаційної діяльності: Підручник. – К., 1999. М. – С. 91-148.

Класифікація систем засобів

соціальної комунікації(1 год. лекц.)

1. Поняття, значення класифікації.

2. Види класифікацій.

3. Класифікація систем засобів масової комунікації.

Теми рефератів

1. Огляд літератури до теми «Класифікація засобів масової комунікації».

2. Класи, типи, види систем засобів масової комунікації.

Теми курсових робіт

1. Класи, типи, види обласних газетних видань (область на вибір).

2. Класи, типи, види обласних журнальних видань (область на вибір).

3. Класи, типи, види передач обласного державного радіо (область на вибір).

4. Класи, типи, види передач обласного державного телебачення (область на вибір).

Література

Буданцев Ю.П. В контексте жизни. – М., 1979. – 260 с.

Буданцев Ю.П. Системность в изучении массовых информационных процессов // Научная методология изучения массовых информационных процессов. – М., 1984. – С. 3-32.

Кузнецова О.Д. Засоби масової комунікації. – Львів, 2003. – С. 33-41.

Знакові системи засобів соціальної комунікації

(0,5 год. лекц.)

1. Поняття і види знаків.

2. Суб’єктні візуальні знаки.

3. Суб’єктні звукові знаки.

4. Речові знаки.

5. Дієві знаки.

Теми рефератів

1. Огляд літератури до теми «Суб’єктні знаки в журналістиці».

2. Огляд літератури до теми «Речові знаки в журналістиці».

3. Огляд літератури до теми «Дієві знаки в журналістиці».

Теми курсових робіт

1. Види суб’єктних знаків у журналістиці.

2. Знаки в журналістиці: їх види і характеристика.

3. Вплив різних видів знаків на аудиторію ЗМІ.

 

Література

Воропай О. Звичаї нашого народу. – В 2-х кн. – Мюнхен, 1966. – К., 1991.

Ковальчук О.В. Українське народознавство. – К., 1991. – 176 с.

Кузнецова О.Д. Засоби масової комунікації. – Львів, 2003. – С. 42-50.

Культура і побут України. – К., 1991. – С. 128-137, 141-162.

Лазко Г.С. Українське народознавство. – К., 1995. – С. 14-232, 280-309.

Народна творчість та етнографія. – 1992-2000.

Скуратівський В.Г. Місяцелік. – К., 1992. – 208 с.

Соколов А.В. Общая теория социальной коммуникации. – М.: Изд-во Михайлова В.А., 2002. – 464 с. (є в Інтернеті)

Щекин Г.В. Как читать людей по их внешнему облику. – К., 1992. – 239 с.

Збори як тип систем засобів соціальної комунікації

(0,5 год. лекц.)

1. Суть, мета, завдання зборів.

2. Види зборів та їх комунікативні особливості.

3. Види виступів на зборах.

Домашнє завдання

Розробити методику підготовки виступу на зборах, доповіді, реферату, лекції, проповіді (на вибір, обсяг до 5 сторінок).

Теми рефератів

1. Огляд літератури до теми «Види, завдання, значення зборів».

2. Огляд літератури до теми «Комунікативні особливості впливу різних зборів».

 

Теми курсових робіт

1. Види і значення зборів у журналістиці.

2. Прес-конференція: організація, проведення, відтворення у ЗМІ.

Питання на практичне заняття( 1 год. )

1. Збори: різновиди та їх особливості.

2. Методика підготовки виступу на зборах.

3. Методика підготовки лекції.

4. Методика підготовки реферату.

5. Методика підготовки доповіді.

6. Методика підготовки проповіді.

 

Література

Коваль А.П. Ділове спілкування. – К., 1992. – 279 с.

Кузнецова О.Д. Засоби масової комунікації. – Львів, 2003. – С. 51-60.

Кузнецова О.Д. Основи масової комунікації. – Львів, 1996.– С. 47-55.

Томан І. Мистецтво говорити. – К., 1989. – 293 с.

Стелл Ф. Искусство делового общения. – М., 1990. – 64 с.

Системи засобів соціальної комунікації

типу «книга» (0,5 год. лекц.)

1. Види СЗМК типу «книга».

2. Поняття та види текстових засобів масової комунікації.

3. З історії української книги.

4. Види друкованих видань.

Теми рефератів

1. Огляд літератури до теми «Види та характеристика газетних видань».

2. Огляд літератури до теми «Види та характеристика журнальних видань».

Теми курсових робіт

1. Види та характеристика книжних видань.

2. Історія української книги.

Література

Голобуцький П., Жлудько Е. Український книгодрук у світлі соціологічного аналізу // Палітра друку. – 1995. – № 1. – С. 7-8.

Кузнецова О.Д. Засоби масової комунікації. – Львів, 2003. – С. 61-67.

Запаско Я.П. Про дофедоровське книгодрукування на Україні // Палітра друку. – 1995. – № 4. – С. 61-62.

Запаско Я.П. До питання про тисячоліття книжкової справи в Україні // Палітра друку. – 1995. – №1. – С. 46-48.

Запаско Я.П. Пам’ятки книжкового мистецтва. – Львів, 1995.– 478 с.

Огієнко І.І. Історія українського друкарства. – К., 1994. – С. 31.

Типология изданий. – М., 1990 – 231 с.

 

8. Газетні видання та їх вплив(0,5 год. лекц.)

1. З історії газетних видань.

2. Поняття, особливості сучасних газетних видань.

3. Види газетних видань.

4. Характеристика сучасних газетних видань України.

5. Класифікація сучасних газетних видань України.

Домашнє завдання

1. Характеризувати десять сучасних українських газетних видань. Оформити таблицю з таких колонок: назва видання, місце видання, місце розповсюдження, аудиторія, час видання, політичний напрям, періодичність, тематика, мова, кількість сторінок.

2. Класифікувати дві газети (масову і соціальну), тобто визначити їхній клас, тип, вид, підвид.

Теми рефератів

1. Огляд літератури до теми «Види газетних видань».

2. Огляд літератури до теми «Тижневик як газетне видання».

Теми практичного заняття(0,5 год.)

1. Класифікація і характеристика газетних видань України.

 

Теми курсових робіт

2. Класифікація і характеристика львівських газетних видань.

3. Класифікація і характеристика столичних газетних видань.

Література

Від кременя до кремнію / Під ред. Дж. Джованіні. – М., 1990. – С. 76-78.

Газета // Друковані та електронні ЗМІ України: Довідник у 3-х ч. – К., 1999. – Ч. 1. у 2 кн.

Корнилов Е.А., Акопов А.И. Типология в современной науке о печати // Методы исследования журналистики. – Ростов-на-Дону, 1979. – С. 6-72.

Кузнецова О.Д. Засоби масової комунікації. – Львів, 2003. – С.68-76.

Кузнецова О.Д. Класифікація газет України // Українська періодика: історія і сучасність. – Львів, 1993. – С. 133-136.

Кузнецова О.Д. Спроба класифікації сучасних газет України // Зб. пр. каф. укр. преси Львів. ун-ту. – Вип. 1. – Львів, 1995. – С. 21-24.

Типология изданий. – М., 1990. – 231 с.

 

9. Журнальні видання та їх вплив(0,5 год. лекц.)

1. Поняття та особливості журнальних видань.

2. Види журнальних видань.

3. З історії українських журнальних видань.

4. Характеристика журнальних видань.

5. Класифікація журнальних видань України.

Домашнє завдання

1. Характеризувати десять сучасних українських журнальних видань. Оформити таблицю з таких колонок: назва видання, періодичність, метод відтворення інформації, місце видання, місце розповсюдження, мова видання, аудиторія, тематика, обсяг (кількість сторінок), першість подання інформації, наявність додатків.

2. Класифікувати три журнали, суспільно-політичний, науково-популярний, культурологічний, тобто визначити їхній клас, тип, вид, підвид.

Теми рефератів

1. Огляд літератури до теми «Види журнальних видань».

2. Огляд літератури до теми «Характеристика і класифікація журнальних видань».

Теми практичного заняття(0,5 год.)

4. Класифікація і характеристика журнальних видань України.

 

 

Теми курсових робіт

1. Особливості та функції масових журнальних видань.

2. Елітні журнальні видання України: їх завдання і особливості.

3. Спортивні журнали України, їх види і характеристика.

Література

Григораш Д.С. Журнал // Журналістика в термінах і виразах. – Львів. 1974. – С. 78.

Журнали // Друковані та електронні ЗМІ України: Довідник у 3-х ч. – К., 1999. – Ч. 2.

Кузнецова О.Д. До проблеми класифікування періодики України // Українська журналістика: історія і сучасність: Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Журналістика. – Вип. 19. – 1995. – С. 11-15.

Кузнецова О.Д. Засоби масової комунікації. – Львів, 2003. – С. 77-84.

Кузнецова О.Д. Спроба класифікації сучасних журнальних видань України // Зб. пр. наук.-дослідн. центру періодики. – Львів, 1995. – С. 174-180.

Типология изданий. – М., 1990 – 231 с.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти