ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Зображувальні засоби соціальної комунікації

(0,5 год. лекц.)

1. Поняття, значення, функції зображувальних засобів.

2. Види зображувальних засобів.

3. З історії фотографії.

4. Види і жанри фотографій.

5. Фототехнології у ЗМІ.

6. Особливості впливу зображувальних ЗМІ.

 

Теми рефератів

1. Огляд літератури до теми «Види та вимоги до фотосвітлин у пресі»

2. Огляд літератури до теми «Види, роль зображувальних засобів масової комунікації в ЗМІ».

Теми наукових робіт

1. Види зображувальних ЗМК в пресі.

2. Особливості впливу фотографії в газеті на читача.

Література

Борев В. Фотография в структуре массовой коммуникации. – М., 1986. –

112 с.

Бугаева М.В. Фотография как средство массовой информации // Фотожурналист и время. – М., 1985. – С. 9.

Кузнецова О.Д. Засоби масової комунікації. – Львів, 2003. – С. 85-93.

Плакат // Палітра друку. – 1995. – C. 18-21.

Черняков Б.И. Фотография в изобразительной журналистике: генезис технических и творческих возможностей. – К., 1996. – 120 с.

Інформагентства в системі

засобів соціальної комунікації(0,5 год. лекц.)

1. Поняття, місце, значення інформагентств.

2. Типологія інформагентств.

3. Світові інформагентства.

4. Інформагентства України та їх види.

5. Діяльність ДІНАУ.

6. Комп’ютерні інформагентства.

 

Теми рефератів

1. Огляд літератури до теми «Світові інформагентства та їх характеристика».

2. Огляд літератури до теми «Інформагентства України».

 

Теми курсових робіт

1. Світові інформагентства та їх характеристика.

2. Недержавні інформагентства України.

 

Література

Від кременя до кремнію / Під ред. Дж. Джованіні. – М., 1990. – С. 161-166.

Григораш Д.С. Агентство інформаційне // Журналістика в термінах і виразах. – Львів, 1974. – С. 15.

Кузнецова О.Д. Засоби масової комунікації. – Львів, 2003. – С. 93-102.

Україна: засоби масової інформації. – Довідник. – Вип. 1. – К., 1993. – 126 с.

Радіомовлення як засіб соціальної комунікації

(0,5 год лекц.)

1. Основні поняття радіо.

2. З історії радіомовлення в Україні.

3. Специфіка радіомовлення.

4. Види радіомовлення.

5. Типи радіопередач.

6. Специфіка радіовпливу.

7. Виражальні мовленнєві, музичні, шумові засоби радіо.

Домашнє завдання

1. Характеризувати радіопередачі Українського радіо за день за типами радіопередач, використовуючи газету «Говорить і показує Україна».

Теми рефератів

1. Огляд літератури до теми «Радіомовлення: історія, специфіка впливу».

2. Огляд літератури до теми «Види й характеристика радіомовлення».

Теми курсових робіт

1. Передачі Українського національного радіо, їх види та характеристика.

2. Особливості виражальних засобів радіо.

Література

Богомолова Н.Н. Социальная психология печати, радио и телевидения. – М., 1991. – 125 с.

Від кременя до кремнію / Під ред. Дж. Джованіні. – М., 1990. – С. 105-124.

Кузнецова О.Д. Засоби масової комунікації. – Львів, 2003. – С. 103-114.

Лизанчук В.В. Радіомовлення в системі ЗМІ // Телевізійна й радіожурналістика. – Львів, 1999. – С. 314.

Миронченко В.Я. Основи інформаційного радіомовлення. – К., 1996. – С. 381-435.

Любосветов Д.И. Радиожурналист и процесс общения // Мастерство журналиста. – М., 1977. – С. 252-262.

 

Кінодокументалістика як система засобів

соціальної комунікації(0, 5 год. лекц.)

1. Поняття і винахід кіно.

2. Види фільмів.

3. Виражальні засоби документального кіно.

4. Види кіно.

Теми рефератів

1. Огляд літератури до теми «Кінодокументалістика та її особливості».

2. Огляд літератури до теми «Види документального кіно».

Теми курсових робіт

1. Роль документального кіно в журналістиці.

2. Виражальні засоби документального кіно.

Література

Киноэнциклопедический словарь/ Гл. ред. С.И. Юткевич. – М., 1986. – 640 с.

Кривенко Б.В. О знаковой природе документального кино // Вестн. Моск. ун-та. – Сер. Журналистика. – 1995. – № 3. – С. 28-33.

Кузнецова О.Д. Засоби масової комунікації. – Львів, 2003. – С. 115-124.

Энциклопедический словарь юного зрителя. – М., 1990. – С.50-53, 198-199.

Телебачення як засіб соціальної комунікації

( 0,5 год. лекц.)

1. З історії телебачення.

2. Поняття телебачення.

3. Структура телебачення.

4. Державне й недержавне телебачення України.

5. Типи телепередач.

6. Специфіка телекомунікування.

7. Виражальні засоби телебачення.

8. Супутникове телебачення.

9. Кабельне телебачення.

Домашнє завдання

  1. За телепрограмою характеризувати телепередачі одного каналу протягом тижня за типами, виявити аудиторію, для якої немає передач.

Теми рефератів

1. Огляд літератури до теми «Види телебачення».

2. Огляд літератури до теми «Типи телепередач».

 

Теми курсових робіт

1. Виражальні засоби телепередачі для молоді.

2. Особливості впливу телебачення.

Література

Багиров Э.Г. О знаковой природе и своеобразии языка телевидения как средства массовой коммуникации // Предмет семиотики. – М., 1975 . – С. 196-215.

Від кременя до кремнію / Під ред. Дж. Джованіні. – М., 1990. – С. 128-147.

Кузнецова О.Д. Засоби масової комунікації. – Львів, 2003. – С. 125-140.

Мащенко І.Г. Глобальне телебачення. – К., 1992. – 232 с.

Мащенко І.Г. Електронний старт телебачення. – К., 1997. – 149 с.

Мащенко І.Г. Українське телебачення. – К., 1995. – 296 с.

Нечай О.Ф. Ракурсы: О телевизионной коммуникации и эстетике. – М., 1990. – 170 с.

 

Відео як засіб соціальної комунікації

(0, 5 год. лекц.)

1. З історії виникнення відео.

2. Основні поняття відео.

3. Місце відео у системі ЗСК.

4. Системи відеозапису. Функції відео.

5. Види відео .

6. Засоби відеовпливу.

7. Специфіка відеокомунікацій.

 

Теми рефератів

1. Огляд літератури до теми «Відео як засіб масової комунікації»

2. Огляд літератури до теми «Відео в журналістиці».

 

Теми курсових робіт

1. Роль і види відео в журналістиці.

2. Специфіка відеовпливу.

Література

Борев В.Ю. Аудиовизуальные средства массовой коммуникации // Музы ХХ века. – М., 1978. – С. 172-190.

Борев В.Ю. Видео: техника, досуг, культура. – М., 1990. – 208 с.

Вачнадзе Г.Н. Всемирное телевидение: новые средства массовой информации. – Тбилиси, 1989. – С. 363-390.

Від кременя до кремнію / Під ред. Дж. Джованіні. – М., 1990. – С. 180-186.

Кузнецова О.Д. Засоби масової комунікації. – Львів, 2003. – С. 141-148.

Філімонов С. Теле- та відеоконференції в мережі Інтернет // Телерадіожурналістика: історія, теорія, практика, погляд у майбутнє: Зб. наук.-метод. пр. – Львів. – 1997. – С. 101-105.

16. Комп’ютерні ЗМІ, системи та мережі (0,5 год лекц.)

1. Поняття, значення, функції комп’ютерних ЗМІ у масовій комунікації.

2. З історії створення комп’ютерів.

3. Види комп’ютерів та їх можливості в масовій комунікації.

4. Комп’ютерні системи, мережі.

 

Теми рефератів

1. Огляд літератури до теми «Комп’ютер та його роль у різних ЗМІ».

2. Огляд літератури до теми «Використання комп’ютерних мереж у різних ЗМІ».

Теми курсових робіт

1. Комп’ютерні ЗМІ та їхні види в Україні.

2. Використання комп’ютерних мереж у різних ЗМІ.

Література

Від кременя до кремнію / Під ред. Дж. Джованіні. – М., 1990. – С. 150-161, 175-180.

Іванов В.Ф. Комп’ютерні мас-медіа на межі століть // Актуальні питання масової комунікації. – Вип. 3. – Ч. 1. – С. 41-42.

Іванов В.Ф., Мелещенко О.К. Комп’ютер для журналіста. – В 2 кн . – К., 1998.

Кузнецова О.Д. Засоби масової комунікації. – Львів, 2003. – С. 149-158.

Мелещенко О.К. Комп’ютерні і телекомунікаційні технології як гарант інтеграції журналістики України в світовий інформаційний простір. – К., 1998. – 194 с.

Москаленко А.З., Губерський Л.В., Іванов В.Ф., Вергун В.А. Масова комунікація. – К., 1997. – С. 206-210.

Різун В.В., Мелещенко О.К. Інформаційні мережі в ЗМІ. – К., 1992.

Мелещенко О.К. Проблеми використання персональних ЕОМ в редакційному процесі // Журналістика. Преса. Телебачення. Радіо. – К., 1990. – Вип.22. – С. 27-35.

Методи та форми впливу на аудиторію

(1 год. практ.)

1. Основні види впливу на аудиторію.

2. Усний вплив.

3. Текстовий вплив преси.

4. Звуковий вплив радіомовлення.

5. Аудіовізуальний вплив телебачення.

6. Особливості впливу комп’ютерних ЗМІ.

7. Мистецтво виступу.

Теми рефератів

1. Огляд літератури до теми «Методи впливу на аудиторію ЗМІ».

2. Огляд літератури до теми «Особливості текстового впливу».

Теми курсових робіт

1. Особливості усного впливу журналіста.

2. Вплив радіопередач на різні соціальні групи слухачів.

3. Вплив телереклами.

4. Вплив текстових і зображувальних матеріалів преси.

Література

Богомолова Н.Н. Социальная психология печати, радио и телевидения. – М., 1991. – 125 с.

Качкан В.А., Лизанчук В.В. Особливості підготовки матеріалів для радіо і телебачення. – Львів, 1975. – С. 93-170.

Кузнецова О.Д. Засоби масової комунікації. – Львів, 2003. – С. 159-174.

Москаленко А.З., Губерський Л.В., Іванов В.Ф., Вергун В.А. Масова комунікація. – К., 1997. – С. 180-195.

Нариси про текст. Теоретичні питання комунікації і тексту. – К., 1998.

Сікалов В.В. Сучасні тенденції у взаємодії комунікатора та реципієнта // Вісн. Київ. ун-та. – Сер. Журналістика. – Вип.7. – 1999. – С. 81-83.

Телерадіожурналістика. – Львів, 1997. – С. 106-112.

Теория и практика риторики массовой коммуникации. – М., 1987.

Розвиток засобів соціальної комунікації

(0,5 год. лекц.)

1. Нові технології засобів масової комунікації за кордоном.

2. Перспективи засобів масової комунікації України.

3. Тенденції розвитку комунікативних процесів.

 

Теми рефератів

1. Огляд літератури до теми «Нові технології масової комунікації за кордоном»

2. Огляд літератури до теми «Тенденції розвитку СЗМК».

Теми курсових робіт

1. Розвиток засобів масової комунікації України.

2. Нові технології в журналістиці.

Література

Беспроводной набор Logitech Cordless Desktop MX for Bluetooth. – Компьютерная газета. – 2004. – №7(70). – 12-25 апр. – С. 10.

Вачнадзе Г.Н. Всемирное телевидение: новые средства массовой информации. – Тбилиси, 1989. – 672 с.

Від кременя до кремнію / Під ред. Дж. Джованіні. – М., 1990. – С. 147-190.

Зернецька О.В. Глобальний розвиток ЗМІ і міжнародні відносини. – К., 1999. – 126 с.

Единение КПК и GSM // Chip. – 2004. – С. 33.

Кузнецова О.Д. Засоби масової комунікації. – Львів, 2003. – С. 175-186.

Мелещенко О.К. Телекомунікаційна політика України // Вісн. Київ. ун-ту. – Журналістика. – Вип. 6. – 1998. – С. 33-38.

Москаленко А.З. Теорія журналістики. – К., 1998. – С.270-312.

ПК будущего – пять ручек? // Chip. – 2004. – С. 104.

Штанько Н. Деякі аспекти типолого-технологічних особливостей нових медіа в Україні // Вісн. Львів. ун-ту. – Сер. Журналістика. – Вип. 21. – С. 188-193.

Штанько Н. Нові технології як складова частина інформаційного суспільства та напрями наукових інновацій // Українська періодика: історія і сучасність. – Львів, 2003. – С. 540-543.

Sony представляет самую настоящую электронную книгу // Компьютерная газета. – 2004. – №7(70). – 12-25 апр. – С. 1.

Рекомендовані питання на іспит

1. Суть концепції тоталітарної журналістики.

2. Специфіка впливу динамічних зборів.

3. Види суб’єктних звукових знаків і їх функції.

4. Характеризуйте за періодичністю, методом відтворення, місцем видання і розповсюдження, мовою, аудиторією, обсягом газету «Голос України».

5. Визначте клас, тип, вид, підвид журналу «Політика і час».

6. Суть концепції авторитарної журналістики.

7. Специфіка впливу статичних зборів.

8. Види суб’єктних візуальних знаків і їх функції.

9. Характеризуйте за періодичністю, методом відтворення, місцем видання та розповсюдження, мовою, аудиторією, обсягом газету «Команда».

10. Визначте клас, тип, вид, підвид журналу «Політика і культура».

11. Суть концепції вільної журналістики.

12. Специфіка впливу суб’єктних знаків у журналістиці.

13. Види статичних зборів і їх функції.

14. Характеризуйте за періодичністю, методом відтворення, місцем видання і розповсюдження, мовою, аудиторією, обсягом газету «Літературна Україна».

15. Визначте клас, тип, вид, підвид журнального видання «Перець».

16. Суть концепції соціально відповідальної журналістики.

17. Специфіка текстового впливу.

18. Види динамічних зборів і їх функції.

19. Характеризуйте за періодичністю, методом відтворення, місцем видання і розповсюдження, мовою, аудиторією, обсягом газету «Високий замок».

20. Визначте клас, тип, вид, підвид журналу «Всесвіт».

21. Суть концепції слідчої журналістики.

22. Специфіка зображувального впливу.

23. Види книг і їх функції.

24. Характеризуйте за періодичністю, методом відтворення, місцем видання і розповсюдження, мовою, аудиторією, обсягом львівську газету «Експрес».

25. Визначте клас, тип, вид, підвид журналу «Дзвін».

26. Суть концепції двоступінчатого потоку інформації.

27. Специфіка природного звукового впливу.

28. Види радіо та їх функції.

29. Характеризуйте за періодичністю, методом відтворення, місцем видання і розповсюдження, мовою, аудиторією, обсягом газету «Урядовий кур’єр».

30. Визначте клас, тип, вид, підвид журналу «Київ».

31. Суть концепції претензійної журналістики.

32. Специфіка аудіовпливу.

33. Види зображувальних засобів масової комунікації і їх функції.

34. Характеризуйте за періодичністю, методом відтворення, місцем видання і розповсюдження, мовою, аудиторією, обсягом газету «День».

35. Визначте клас, тип, вид, підвид журналу «Віче».

36. Суть американської концепції нового журналізму.

37. Специфіка аудіовізуального впливу.

38. Види документальних фільмів і їх функції.

39. Характеризуйте за періодичністю, методом відтворення, місцем видання і розповсюдження, мовою, аудиторією, обсягом газету «Факты».

40. Визначте клас, тип, вид, підвид журналу «Бизнес”

41. Специфіка впливу кіно.

42. Класи, типи, види масової комунікації.

43. Види радіопередач і їх функції.

44. Характеризуйте за періодичністю, методом відтворення, місцем видання і розповсюдження, мовою, аудиторією, обсягом газету «Киевские ведомости».

45. Визначте клас, тип, вид, підвид журналу «Натали».

46. Специфіка впливу книги.

47. Типологія інформагентств світу.

48. Види друкованих видань і їх функції.

49. Характеризуйте за періодичністю, методом відтворення, місцем видання і розповсюдження, мовою, аудиторією, обсягом газету «Сільські вісті”

50. Визначте клас, тип, вид, підвид журналу «Єва».

51. Специфіка впливу радіо.

52. Загальні суспільні функції масової комунікації.

53. Види газетних видань, їх функції.

54. Характеризуйте за періодичністю, методом відтворення, місцем видання і розповсюдження, мовою, аудиторією, обсягом газету «Ваш магазин”.

55. Визначте клас, тип, вид, підвид журналу «Універсум».

56. Психологічні функції масової комунікації.

57. Види журнальних видань і їх функції.

58. Класифікація систем засобів масової комунікації.

59. Характеризуйте за періодичністю, методом відтворення, місцем видання і розповсюдження, мовою, аудиторією, обсягом газету „Експрес”.

60. Визначте клас, тип, вид, підвид журналу «Рідна школа».

61. Комп’ютерні ЗМІ як засіб масової комунікації.

62. Види знаків дії і їх функції.

63. Особливості впливу телебачення.

64. Характеризуйте за періодичністю, методом відтворення, місцем видання і розповсюдження, мовою, аудиторією, обсягом газету «Суботня пошта».

65. Визначте клас, тип, вид, підвид журналу «Право України».

66. Виражальні зображувальні засоби телебачення.

67. Специфіка впливу інформагентств.

68. Види комп’ютерних мереж.

69. Характеризуйте за періодичністю, методом відтворення, місцем видання і розповсюдження, мовою, аудиторією, обсягом газету «Вечірній Київ».

70. Визначте клас, тип, вид, підвид журналу «Державність».

71. Роль відео на телебаченні.

72. Класифікація газетних видань України.

73. Специфіка впливу відео.

74. Характеризуйте за періодичністю, методом відтворення, місцем видання і розповсюдження, мовою, аудиторією, обсягом видання «Теленеделя».

75. Визначте клас, тип, вид, підвид журналу «Команда”.

76. Виражальні мовленнєві засоби радіо.

77. Природні канали передачі інформації в ЗМІ.

78. Специфіка впливу фотографії в газеті.

79. Характеризуйте за періодичністю, методом відтворення, місцем видання і розповсюдження, мовою, аудиторією, обсягом «Львівську газету».

80. Визначте клас, тип, вид, підвид журналу «Політична думка».

81. Виражальні мовленнєві засоби телебачення.

82. Природні канали передачі інформації відео.

83. Специфіка впливу фотографії в журналі.

84. Характеризуйте за періодичністю, місцем видання і розповсюдження, мовою, аудиторією, обсягом газету «Газета по-українськи”.

85. Визначте клас, тип, вид, підвид журналу «Трибуна».

86. Українські дослідження проблем масової комунікації.

87. Природні канали передачі інформації на радіо.

88. Специфіка впливу фотографії на телебаченні.

89. Характеризуйте за періодичністю, методом відтворення, місцем видання і розповсюдження, мовою, аудиторією, обсягом газету «Ратуша».

90. Визначте клас, тип, вид, підвид журналу «Мовознавство».

91. Трактування поняття масової комунікації.

92. Природні канали передачі інформації на телебаченні.

93. Комунікативні особливості телемостів.

94. Характеризуйте за періодичністю, методом відтворення, місцем видання і розповсюдження, мовою, аудиторією, обсягом газету «Порадниця».

95. Визначте клас, тип, вид, підвид журналу «Соняшник».

96. Класифікація журнальних видань.

97. Природні канали передачі інформації в комп’ютерній мережі.

98. Комунікативні особливості інформаційно-музичних передач.

99. Характеризуйте за періодичністю, методом відтворення, місцем видання і розповсюдження, мовою, аудиторією, обсягом газету «Зеркало недели».

100. Визначте клас, тип, вид, підвид журналу «Сигнал».

101. Класифікація радіопередач.

102. Природні канали передачі інформації в комп’ютерній газеті.

103. Комунікативні особливості інформаційно-рекламних радіопередач.

104. Характеризуйте за періодичністю, методом відтворення, місцем видання і розповсюдження, мовою, аудиторією, обсягом газетне видання «Львівська реклама».

105. Визначте клас, тип, вид, підвид видання «Журналіст України».

106. Класифікація телепередач.

107. Природні канали передачі інформації в документальному кіно.

108. Комунікативні особливості інформаційно-рекламних телепередач.

109. Характеризуйте за періодичністю, методом відтворення, місцем видання і розповсюдження, аудиторією, обсягом видання «Ваш магазин».

110. Визначте клас, тип, вид, підвид журналу «Натали».

111. Роль комп’ютерів у журналістиці.

112. Природні канали передачі інформації на динамічних зборах.

113. Комунікативні особливості інформаційно-рекламних сторінок у газеті.

114. Характеризуйте за періодичністю, методом відтворення, місцем видання і розповсюдження, мовою, аудиторією, обсягом газетне видання «Львівські оголошення».

115. Визначте клас, тип, вид, підвид журналу «Малятко».

116. Роль відео в журналістиці.

117. Природні канали передачі інформації в статичних зборах.

118. Комунікативні особливості рекламних сторінок у журналі.

119. Характеризуйте за періодичністю, методом відтворення, місцем видання і розповсюдження, мовою, аудиторією, обсягом газетне видання «Шукаю роботу».

120. Визначте клас, тип, вид, підвид журналу «Благовіст».

121. Соціально-психологічні функції газети.

122. Природні канали передачі інформації в інформагентствах.

123. Комунікативні особливості спортивних телепередач.

124. Характеризуйте за періодичністю, місцем видання і розповсюдження, мовою, аудиторією, обсягом видання «Теленеделя».

125. Визначте клас, тип, вид, підвид журналу «Автошляховик».

126. Загально-психологічні функції газети.

127. Мета діяльності засобів масової інформації.

128. Комунікативні особливості молодіжних радіопередач.

129. Характеризуйте за періодичністю, методом відтворення, місцем видання і розповсюдження, мовою, аудиторією, обсягом газетне видання «Говорить і показує Україна».

130. Визначте клас, тип, вид, підвид журналу «Наукова фантастика».

131. Мета діяльності засобів масової комунікації.

132. Комунікативні особливості дитячих радіопередач.

133. Загально-психологічні функції масової газети.

134. Характеризуйте за періодичністю, методом відтворення, місцем видання і розповсюдження, мовою, аудиторією, обсягом газету «Український шлях».

135. Визначте клас, тип, вид, підвид журналу «Мисливець і рибалка».

136. Тенденції розвитку ЗМК.

137. Психологічні функції телешоу.

138. Комунікативні особливості релігійних видань.

139. Характеризуйте за періодичністю, методом відтворення, місцем видання і розповсюдження, аудиторією, обсягом газетне видання «Бульвар Гордона”.

140. Визначте клас, тип, вид, підвид журналу «Образотворче мистецтво».

141. Суть концепцій незалежних ЗМІ.

142. Загальні суспільні функції телемостів.

143. Комунікативні особливості радіопередач для школярів.

144. Характеризуйте за періодичністю, методом відтворення, місцем видання і розповсюдження, мовою, аудиторією, обсягом газету «Новий погляд».

145. Визначте клас, тип, вид, підвид журналу «Українська культура».

146. Особливості сучасного масово-комунікативного процесу.

147. Роль книги у масовій комунікації.

148. Комунікативні особливості радіопередач для молоді.

149. Характеризуйте за періодичністю, методом відтворення, місцем видання і розповсюдження, мовою, аудиторією, обсягом газетне видання «Галицькі контракти».

150. Визначте клас, тип, вид, підвид журналу «Музика».

151. Поняття „комунікація”, „соціальні комунікації”, „масова комунікація”.

152. Сутність і функції соціальних комунікацій.

153. Учасники соціальної комунікації.

154. Текст як предмет комунікації.

155. Загально-психологічні функції масової комунікації.

156. Соціально-психологічні функції масової комунікації.

157. Природні канали передачі інформації.

158. Моделі соціальних комунікацій.

159. Ефекти соціальних комунікацій.

160. Поняття і складові змісту (знання, уміння, емоції, стимули).

161. Текст, його види в соціальних комунікаціях.

162. Увага: поняття, привернення й утримання.

163. Пам’ять та її різновиди як засоби фіксації і впливу.

164. Засоби впливу на психічну пам’ять у соціальних комунікаціях.

 

 

Тести для модуля

1. Що таке комунікація в аспекті теорії масової комунікації?

1) Зв’язок.

2) Стосунки.

3) Спілкування.

4) Передача інформації.

5) Транспорт.

6) Регулювання поведінки.

7) Сполучення.

8) Вплив.

2. Що означає термін “масова комунікація?

1) Громадський транспорт.

2) Масове сполучення.

3) Масова інформація.

4) Масове спілкування.

5) Масовий зв’язок.

6) Масові стосунки.

7) Регулювання поведінки.

8) Вплив на аудиторію.

9) Засоби масової інформації.

3. Хто ввів у науку термін “масова комунікація?

1) Ч. Кулі.

2) Ч. Морріс.

4. Вчений якої країни ввів термін “масова комунікація”?

1) Англії.

2) Японії.

3) Німеччини.

4) США.

5) Франції.

5. Як називають комунікацію за численністю аудиторії?

1) Суб’єктна.

2) Масова.

3) Опосередкована.

6. Хто або що є комунікатором у масовій комунікації?

1) Окрема особа.

2) Журналіст.

3) Соціальний інститут.

7. Чи ідентичні поняття: засоби масової комунікації і засоби ма­сової інформації?

1) Так.

2) Ні.

8. Система засобів масової комунікації – це...

1) Комунікатори.

2) Соціальні інститути.

3) Система посередництва між комунікатором і реципі­єнтами.

9. Як поділяють знаки, що використовують у СЗМК, залеж­но від чут­ли­вого впливу?

1) Аудіо.

2) Аудіовізуальні.

3) Лінгвістичні.

4) Кінетичні.

5) Паралінгвістичні.

6) Візуальні.

10. Мета масової комунікації – …

1) Організувати маси.

2) Регулювати поведінку людей.

3) Інформувати маси.

4) Формувати громадську думку.

5) Впливати на маси.

11. Яке значення має комунікатика?

1) Теоретично обґрунтовує новизну СЗМК.

2) Формує нове самостійне мислення, без вказівки “згори”.

3) Розкриває функції, мету масової комунікації.

4) Навчає методів, форм подачі інформації та впливу на маси.

12. Сучасний процес масової комунікації завдяки комп’ютерним ме­ре­жам – це:

1) Односторонній зв’язок з аудиторією.

2) Двосторонній зв’язок з аудиторією.

3) Багатосторонній зв’язок з аудиторією.

13. Соціальні функції МК.

1) Інформативна.

2) Освітня.

3) Інтегративна.

4) Виховна.

5) Регулятивна.

6) Рекламна.

7) Відпочинкова.

8) Насолоди.

9) Ідеологічна.

14. Хто або що є реципієнтом у МК?

1) Людина.

2) Комп’ютер.

3) Інформагентство.

4) Засоби масової комунікації.

5) Антена.

6) Супутник.

7) Аудиторія.

15. Назвіть загальнопсихологічні функції МК.

1) Гедоністична.

2) Утилітарна.

3) Емоційної розрядки.

4) Рекламна.

5) Енергетична підзарядка.

6) Контакту.

16. Що таке інформація в МК?

1) Факт.

2) Подія.

3) Явище.

4) Повідомлення про факти, події, явища.

17. Комунікативний зв’язок – це:

1) Усний обмін інформацією.

2) Письмовий обмін інформацією.

3) Звукова передача інформації.

4) Зображувальна передача інформації.

5) Знакова передача і сприйняття інформації.

18. Назвіть учасників комунікативного зв’язку.

1) Комунікатор.

2) Засіб МК.

3) Реципієнт.

4) Повідомлення.

19. Соціально-психологічні функції МК.

1) Освітня.

2) Утилітарна.

3) Самоутвердження.

4) Соціальне орієнтування.

5) Аффілації (споріднення з соцгрупою).

6) Контакту.

20. Назвіть природні канали передачі інформації.

1) Екстралінгвістичний.

2) Телевізійний.

3) Паралінгвістичний.

4) Музичний.

5) Кінетичний.

6) Лінгвістичний.

21. Назвіть природні канали сприйняття інформації в МК?

1) Слуховий (акустичний).

2) Зоровий.

3) Відчуття на дотик.

4) Нюхове сприйняття.

5) Екстралінгвістичний.

22. Які канали передачі інформації можна використати в газеті?

1) Звуковий.

2) Лінгвістичний.

3) Паралінгвістичний.

4) Кінетичний.

5) Екстралінгвістичний.

23. Коли з’явилися найперші дослідження МК за кордоном?

1) 50-ті роки.

2) 20-ті роки.

3) 30-ті роки.

24. Яка країна стала лідером у вивченні масової комунікації?

1) Японія.

2) США.

3)Німеччина.

4)Іспанія.

25. Кому належить концепція “двоступінчатого потоку”?

1.Лазарсфельду.

2.Годе.

3.Шрамму.

4.Берельсону.

26. Назвіть авторів книги “Чотири концепції комунікації”.

1. Шрамм.

2. Сіберт.

3. Петерсон.

27. Назвіть три напрями журналістики, виокремлені дослідниками США у 70-х роках.

1. Слідча журналістика.

2. Прецизійна.

3. Вільна преса.

4. Нова журналістика.

28. Вкажіть дослідницькі центри масової комунікації за кордоном.

1. Римський університет.

2. Флорентійський університет.

3. Стенфордський університет.

4. Техаський університет.

29.. Назвіть італійських дослідників масової комунікації.

1. Маклюен.

2. Джованніні.

3. Бекеллоні.

4. Розіті.

30. Хто з учених розробив концепцію системно­­­го підходу до ЗМК?

1. Петров.

2. Хмара.

3. Буданцев.

4.Вернадський.

31. Назвіть українських учених, які першими розробляли теорію жур­на­ліс­тики.

1. Здоровега.

2. Теплюк.

3. Лазебник.

4. Прилюк.

32. Яка концепція ЗМК за В. Шраммом переважала у Радянському Союзі?

1. Авторитарна.

2. Тоталітарна.

3. Ліберальна.

4. Вільної преси.

33. Хто з учених створив класифікацію систем засобів масової ко­му­ні­кації?

1. Вернадський.

2. Буданцев.

3. Кузнецова.

4.Шрамм.

34. За cвоєю сутністю класифікації бувають:

1.Технічні.

2. Природні.

3. Штучні.

4. Допоміжні.

5. Універсальні.

35. Від широти охоплення об’єктів класифікації бувають:

1.Енциклопедичні.

2. Галузеві.

3. Вузькоспеціальні.

4. Фахові.

36. Що таке система ЗМК?

1. Сукупність ЗМК.

2. Сукупність засобів фіксації, передачі і прийому інформації ЗМК.

37. Назвіть соціальні інститути преси.

1. Друкарні.

2. Підприємства зв’язку.

3. Редакції.

4. Прес-агентства.

38. Назвіть соціальні інститути радіомовлення.

1. Студія звукозапису.

2. Редакція.

3. Радіоцентр.

4. Установи радіозв’язку.

39. Назвіть соціальні інститути телебачення.

1. Редакція.

2. Телецентр.

3.Телеагентство.

40. На які класи поділяють СЗМК?

1.Природні.

2. Штучні.

3.Технічні.

41. На які типи поділяють природний клас СЗМК?

1) “Збори”.

2) “Знаки”.

3) “Символи”.

42. На які типи поділяють технічний клас СЗМК?

1) “Фільм”.

2) “Книга”.

3) “Текст”.

43. На які види поділяють тип “Знаки”?

1) Суб’єктні.

2) Речові.

3) Звукові.

4) Дійові.

44. На які види поділяють тип “Збори”?

a. Спонтанні.

2) Динамічні.

3) Статичні.

3) Організовані.

45. На які види поділяють тип “Книга”?

1) Текстові.

2) Зображувальні.

3) Письмові.

46. На які види поділяють тип “Фільм”?

1) Звукові.

2) Аудіо.

3) Аудіовізуальні.

4) Звукозображувальні.

47. Хто першим запропонував поділ СЗМК на два класи: природні і технічні?

1) Маклюен.

2) Кузнецова.

3) Вернадський.

4) Буданцев.

48. Що таке знак з погляду семіотики?

1) Символ.

2) Буква.

3) Предмет, явище, дія як заступник інших предметів.

4) Значок.

49. Яка мета магії?

1)Вплив на нервовий, психічний стан, події.

2)Передача інформації.

3)Вплив на оточуючих.

50. Назвіть види знакових систем.

1) Візуальні.

2) Звукові.

3) Речові.

4) Ритуальні.

51. Назвіть суб’єктні візуальні знаки.

1) Міміка.

2) Пластика.

3) Зовнішність.

4) Жест.

52. Назвіть суб’єктні звукові знаки.

1) Крик.

2) Плач.

3) Свист.

4) Сміх.

53.Назвіть старовинні форми словесної магії.

1) Замовляння.

2) Заклинання.

3) Плачі.

4) Молитви.

54. Види речових знаків:

1) Дорожні знаки.

2) Іконічні знаки.

3) Символи-знаки.

4) Монети.

55. Речові іконічні знаки:

1) Ікони.

2) Статуетки.

3) Амулети.

56. Речові символи-знаки:

1) Емблеми.

2) Герби.

3) Прапори.

4) Монети.

5) Значки.

6) Службова форма.

57. Що таке ритуал?

1) Обряд.

2) Сукупність обрядів.

3) Нормована поведінка.

58. Види ритуальних знаків:

1) Обряд.

2) Звичай.

3) Ритуал.

4) Традиція.

5) Канон.

59. Яка мета профспілкових зборів?

1) Обговорити проблеми.

2) Ухвалити колективне рішення.

3) Обрати новий склад профкому.

60. Назвіть усні форми СЗМК типу “Збори”:

1) Промови.

2)Проповіді.

3) Резолюції.

4) Рішення.

5) Пересуди.

6) Чутки.

7) Оповідь.

8) Репліка.

61. Канали передачі інформації через СЗМК типу “Збори”:

1) Текстовий.

2) Кінетичний.

3) Лінгвістичний.

4) Паралінгвістичний.

62. Різновиди промов:

1) Репліка.

2) Проповідь.

3) Лекція.

4) Доповідь.

5) Бесіда.

63. Назвіть переважючі функції виробничих зборів:

1) Інформативна.

2) Рекламна.

3) Виховна.

4) Регулятивна.

64. Мета будь-яких зборів:

1) Осмислення подій.

2) Вироблення колективного рішення.

3) Формування громадської думки.

65. Назвіть монологічні форми виступів:

1) Усна інформація.

2) Оповідь.

3) Огляд подій.

4) Доповідь.

5) Лекція.

6) Плітки.

66. Діалогічні форми виступів:

1)Бесіда.

2) Круглий стіл.

3) Дискусія.

4) Промова.

67. Народні форми усного спілкування:

1) Проповідь.

2) Молитва.

3) Чутки.

4)Анекдот.

68. Виділіть назви динамічних зборів:

1) Паради.

2) Маніфестації.

3) Конгреси.

4) Походи.

5) Паломництво.

6) Віче.

69. Виділіть назви статичних зборів:

1) Нарада.

2) Мітинг.

3) Конференція.

4) Сесія.

5) Консиліум.

6) Конгрес.

70. Як називали рукописні книги?

1) Сувої.

2) Кодекси.

3) Волумени.

4) Манускрипти.

5) Фоліанти.

71. Як називався перший технічний спосіб тиражування друкованих видань?

1) Високий друк.

2) Ксилографія.

3) Офсет.

72. Хто винайшов рухомі друкарські літери?

1) Гутенберг.

2) Федоров.

3) Скорина.

73. З якого століття числять книгодрукування на Сході?

1) ХІ сторіччя.

2) ХV сторіччя.

3) ХVІІ сторіччя.

74. Назвіть слов’янських першодрукарів.

1) Фіоль.

2) Макарій.

3) Скорина.

4) Федоров.

5) Кирило.

75. Назвіть книги, які Іван Федоров видав у Львові 1574 року.

1) “Апостол”.

2) “Буквар”.

3) “Біблія”.

76. Вкажіть види друкованих видань.

1) Текстові.

2) Зображувальні.

3) Картографічні.

4) Нотні.

5)Аудіовізуальні.

77. Назвіть текстові видання.

1) Листівка.

2) Брошура.

3) Книга.

4) Газета.

5) Журнал.

6) Календар.

78. Залежно від періодичності виходу текстові видання поділяють на:

1) Періодичні.

2) Неперіодичні.

3) Продовжувані.

79. Обсяг листівки:

1) Від 1 до 4 стор.

2) Від 1 до 8 стор.

3) Від 1 до 10 стор.

80. Обсяг брошури:

1) До 24 стор.

2) До 48 стор.

3) До 100 стор.

81. Обсяг книги:

1) Від 100 стор. І далі.

2) Від 49 стор. І далі.

3) Від 24 стор. і далі.

84. Залежно від кількості творів, що увійшли до книги, їх по­ді­ля­ють на:

1) Моновидання.

2) Полівидання.

3) Збірники.

4) Вибрані твори.

5) Зібрання творів.

85. Як поділяють полівидання?

1) Монографія.

2) Збірник.

3)Вибрані твори.

4) Зібрання творів.

86. З якого часу газетні видання у Європі друкували регулярно?

1) З ХVІІ ст.

2) З 20-х років ХVІІ ст.

3) З 70-х років ХVІІ ст.

87. Як називається перша масова газета України?

1) “Зоря”.

2) “Діло”.

3) “Киевские ведомости”.

88. Як називається перша українська газета Галичини?

1) “Зоря галицька”.

2) “Хлібороб”.

3) “Діло”.

89. Формат газет:

1) А1.

2) А2.

3) А3.

4) А4.

90. Як характеризують газети за місцем видання?

1) Столичні.

2) Регіональні.

3. Обласні.

4) Міські.

5) Районні.

91. Як поділяють газети за розповсюдженням?

1) Міжнародні.

2) Загальноукраїнськ

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти