ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Звуком називають розповсюдження коливань частинок (молекул) пружного середовища з частотою від 16 Гц до 20 тис. Гц, які сприймаються людським вухом.

У повітрі звукові хвилі повздовжні і при нормальних умовах розповсюджуються зі швидкістю v = 331 м/с.

Звуки діляться на тони і шуми.

Тоном називають звук, в якого частота і амплітуда коливань не змінюються або змінюються закономірно.

Шумами називають звуки, що складаються із багатьох складних тонів, частота, амплітуда і тривалість яких швидко і хаотично змінюються.

Розрізняють об’єктивні і суб’єктивніхарактеристики звуку.

Об’єктивними є такі характеристики, значення яких залежать тільки від обєкта, що є джерелом звуку. До них належать частота коливань, інтенсивність звукової хвилі (сила звуку), гармонійний спектр(набір гармонійних коливань з різною частотою, формою і амплітудою).

Інтенсивністю звуку (силою звуку) Iназивають енергію, що переноситься через одиницю площі поверхні (1м2), перпендикулярної до напрямку розповсюдження хвилі, за одиницю часу (1с). Сила звуку тим більша, чим більші густина середовища, частота і амплітуда звукової хвилі. В СІ сила звуку вимірюється у Вт/м2 (Дж/м2с = Вт·с/м2с = Вт/м2).

Субєктивнимихарактеристиками звуку називають характеристики, що

залежать як від субєкта, що сприймає звук (людина), так і від джерела звуку. До

них належать висота, гучність і тембрзвуку.

Висота звуку, який сприймає вухо людини, визначається основною частотою коливань звукової хвилі і залежить від сили звуку, але у значно меншій мірі.

Тембр звуку визначається спектром гармонійних коливань, що складають цей звук.

Гучність –це фізична величина, яка характеризує рівень слухового сприйняття відносно інтенсивності подразнення в органі слуху, що викликає мінімальне відчуття, а величина гучності визначається, перш за все, силою І звуку. Але залежність гучності від сили звуку складна і визначається чутливістю вуха до його дії.

Чутливість вуха є його фізіологічною властивістю і вона, у свою чергу, залежить від частоти коливань і сили звуку. Внаслідок залежності чутливості людського вуха від частоти звукової хвилі, гучність також різна на різних частотах. Чутливість вуха до звуку певної частоти характеризується психофізичною характеристикою – порогом чутності. Поріг чутності – це мінімальна сила звуку, що сприймається вухом людини на даній частоті. Найменші значення порогів чутності для здорового вуха людини становлять силу звука 10-12 Вт/м2. При збільшенні сили звуку до певного значення у вусі людини може з’явитися больове відчуття. Порогом болі називають мінімальну силу звуку, що спричиняє больове відчуття у вусі людини на даній частоті.В середньому больові відчуття у вусі людини виникають при збільшенні сили звуку до 10 Вт/м2.

Залежність мінімальної інтенсивності звукової хвилі, що сприймається людським вухом від частоти коливань, показана на рис. 1.9.

Рис. І.9

 

На рис.1.9 графік побудований в логарифмічному маштабі (на осі ординат відкладені десяткові логарифми сили звуку, а на осі абсцис – десяткові логарифми частоти звуку), але проти поділок на осях написані значення самих величин.

Як видно із рис.1.9, найменші інтенсивності хвиль сприймаються в інтервалі частот 1000 Гц – 5000 Гц. Тобто, у цьому інтервалі частот чутливість вуха до звукових коливань найбільша.

Величину гучності L характеризують десятковим логарифмом відношення інтенсивності І звуку на даній частоті до мінімальної інтенсивності І0 , яка сприймається вухом: . За нульовий рівень інтенсивності І0, що сприймається вухом, прийняли І0 = 10 -12 Вт/м2.

За одиницю вимірювання гучності прийняли 1 бел. Один бел – це гучність L, при якій . На практиці часто користуються величиною гучності в 10 разів меншою – 1 децибел (1дБ = 0,1 бел). Тоді: . При практичному визначенні порога чутності людського вуха на осі ординат рис.1.9 часто відкладають не силу звуку І, а гучність L в децибелах.

Дослідження слуху людини називають аудіометрією. При цьому визначають точки порога чутності на різних частотах. Вади слуху оцінюють за різницею між отриманою кривою порога чутності і кривою при нормальному слухові. Залежність порогів чутності вуха від частоти коливань називають аудіограмою.

 

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти