ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ВікіСторінка — категорія Комп'ютеризація: 1 Сторінка

Всього матеріалу з категорії - Комп'ютеризація - 721 статей..

Напрямку «Комп’ютерні науки», Загальний метод Брезенхема побудови вiдрiзка. Програма, що реалiзує алгоритм Брезенхема креслення частини кола у першому квадрантi. Процедура виведення дуги елiпса у четвертому квадрантi. Програма, що реалiзує алгоритм заповнення за ребрами. Простий алгоритм заповнення iз зачiпкою i стеком. Вiдповiдний модифiкований алгоритм Брезенхема для першого квадранта. Логічна структура вінчестера Etymological structure of the English vocabulary. Native and borrowed words, types of borrowings. Latin and French borrowings in Modern English, their periodization and recognition. Types of word meaning in English. Polysemy and its sources. WAYS OF FORMING COMPOUND WORDS. Systemic relations in the English vocabulary. Groups of words in the lexicon. Neologisms, archaisms and international words. ФОРМИ І МЕТОДИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ Корисні поради з питань освоєння програмних засобів Довідкова і навчальна література Тема 1.2 Файлові менеджери: Volkov Commander, FAR. Основні можливості та їх застосування. Порівняльна характеристика. Тема 1.6 Розширені можливості табличного процесору MS Excel. Використання майстрів, фільтрів та надбудов. Тема 1.9 Методи апаратного та програмного захисту інформації. Антивірусне програмне забезпечення. Програмне забезпечення для стиску та архівації файлів даних. Розгорніть вікно на весь екран. Guest connection accepted. Restriction apply. Using binary mode to transfer files. Охарактеризуйте реквізити та стандартні програми Windows Дайте оцінку операційній системі Windows. Опишіть принципи форматування тексту в Microsoft Office Word. Опишіть принципи автоматизації роботи в Microsoft Office Word. Охарактеризуйте структуру робочої книги в Microsoft Office Excel. Визначення імені для клітинки або діапазону клітинок на аркуші Опишіть принципи обчислення складних формул в Microsoft Office Excel. Опишіть принципи роботи з масивами даних в Microsoft Office Excel. Виділення клітинок, діапазонів, рядків або стовпців Змінення формату елементів діаграми вручну Крок 5. Відображення та приховання осей діаграми або сітки Охарактеризуйте стандартні функції Microsoft Office Excel. Опишіть принципи роботи з формами в Microsoft Office Access. Опишіть принципи створення звіту: автоматичне створення, використання майстра, створення пустого звіту, створення в конструкторі. Охарактеризуйте робоче середовище Visual Basic. Охарактеризуйте синтаксис та правила використання операторів вибору у Visual Basic. Охарактеризуйте типи даних, що використовуються у середовищі Visual Basic. Охарактеризуйте використання ітераційних циклів у Visual Basic. Охарактеризуйте опис та виклик підпрограм у Visual Basic. Опишіть принципи використання рекурсій у Visual Basic. Опишіть алгоритми сортування в одновимірному масиві. Властивості зорового сприйняття Методи отримання медичних зображень Виділення об'єктів або фаз на зображенні. Основні електрографічні методи Отримання та аналіз біосигналів Технології обробки електрографічних біомедичних сигналів (БМС) Структура обчислювальної системи Третій період (почало 60-х – 1980 р.). Комп'ютери на основі інтегральних мікросхем. Перші багатозадачні ОС Четвертий період (з 1980 р. по теперішній час). Персональні комп'ютери. Класичні, мережеві і розподілені системи Багаторівневі системи (Layered systems) Витісняюча і невитісняюча багатозадачність. Операції над процесами і пов'язані з ними поняття Багаторівневі черги (Multilevel Queue) Категорії засобів обміну інформацією Вимоги, що пред'являються до алгоритмів Алгоритм булочної (Bakery algorithm) Вирішення проблеми producer-consumer за допомогою семафорів Реалізація моніторів і передачі повідомлень за допомогою семафорів Класифікація службових програмних засобів Класифікація прикладного програмного забезпечення Види класифікацій локальних обчислювальних мереж. Електронні таблиці: основні поняття Вставьте местоимение man или es. Переведите на немецкий язык, обратите внимание на употребление презенса и футурума глаголов. Переведите на немецкий язык. Переведите, обратите внимание на парные союзы. Переведите следующие предложения на русский язык. ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ – КАНІВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ УДПУ імені ПАВЛА ТИЧИНИ Кафедра книгознавства та загальнонаукової підготовки Task 1. Choose the suitable word Task 4. Choose the correct variant. Task 5. Choose the proper form of the modal verb Task 6. Choose the correct variant. Task 5. Choose the proper form of the modal verb. Task 7.Mutch the best answer on the write to each phrase on the left. Task 9. Complete the text with one suitable word from the list. Тема 1. Теоретичні основи інформації Історія розвитку комп’ютерної техніки. Порівняльна характеристика операційних систем персонального комп’ютера Головне меню WINDOWS і використання стандартних програм Призначення електронних таблиць Основи теорії алгоритмізації задач та етапи їх Основні поняття алгоритмічної мови Бейсік. Арифметичні вирази будує користувач відповідно до умови задачі зі сталих, змінних, функцій, поєднуючи їх за певними правилами за допомогою символів операцій. Команда розгалуження IF. Повна форма умовної команди. НЕСТАНДАРТНІ ФУНКЦІЇ ТА ПІДПРОГРАМИ Оператори роботи з файлами даних на дискових томах. ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. Що таке мультимедіа-пристрої? (виберіть найбільш повний варіант відповіді) ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. Как изменить свойства рабочего стола (наиболее полный ответ)? ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ. С помощью какой кнопки на панели инструментов можно скопировать выделенный фрагмент в буфер? ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. За допомогою якої кнопки на панелі інструментів можна вставити скопійований фрагмент у документ? ДЕКІЛЬКА ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ. Укажіть всі функції системних програм. Written by John Amatt, organizer of Canada’s first successful expedition to the summit of Mt Everest. Task I: Read the text and mark the sentences true or false. III. Which is correct? Circle the correct number. III. Read the following and speak about the reasons for travelling Which group do you belong to? Express your own point of view. Give reasons for what you say. Scientific and Technological Progress. IV). The control of reading. From the History of Computers. I. Read and translate the dialogues. Raw, fillings, baked, sour cream, pickled, stuffed, roasted, vegetables, divine blessings, cabbage and beets Breakfast, packed lunch, take-away, ready-made meal, snacks. Are we being poisoned by our food? Київський технікум готельного господарства Saying hello/goodbye. Thanking. Apologising. Look at the pictures and say what animal you can see and where it lives and what it eats. Use the information in the table and say what preposition it is in the sentences below. Then try to translate them. Listen and “correct” your teacher. The Past Indefinite. Irregular Verbs. The Future Indefinite. Education University language. Complete the blanks by using words or phrases from the box. Give the comparative and the superlative degree of the following adjectives. Internet and Computer Addiction Read and translate the text. Listen to the multiple choice words and tick the word you hear. Read and translate the postcard. Complete the text with the correct form of the verbs in brackets, choosing between the present simple, the present continuous and the present perfect. Read and translate. Find the passive forms. Rephrase the sentences using the Objective Past Participle Complex. Use the following phrases to practice saying the above sites. Use the language to write a similar guide for tourists who come to visit Kyiv. Use the information below to prepare a tourist development plan for an area in our country that has not been developed yet for tourism. Then present it to the class. Study the parts of a car and complete the sentences. Heathrow terminal 5: Chaos as new terminal opens Complete the sentences with the following words. Summary Completion. Complete the summary with words from the box. Check your definitions in the Internet using any search engine. Check your active vocabulary on the topic Instruction, instruct, instructed, instructor ADDITIONAL TEXTS FOR READING Read the text and say why Math is one of the most important subjects at school. Categories of applications software explained THE WEB – TEACHING ZACK TO THINK Вживання артикля з власними іменниками Past Indefinite неправильних дієслів INDEFINITE TENSES (ACTIVE VOICE) I. The Use of Continuous Tenses. PERFECT TENSES (ACTIVE VOICE) II. The Formation of Perfect Continuous Tenses. Solutions from around the world CONTINUOUS, PERFECT, PERFECT CONTINUOUS TENSES The use of the Passive Voice THE PROS AND CONS OF THE INTERNET Text. Where To Go And What To See In Kyiv. If you had eaten proper food you would be healthy and happy now. Text A. The State System of Great Britain Suggested, insisted, shouted, agreed, whispered, claimed, muttered, boasted, objected, exclaimed, admitted, protested Persuasive, brave, creative, patient, intelligent, polite, accurate, fair, friendly ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ХОЛОДУ Основні суфікси прикметників та прислівників ТА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ Означальні та додаткові підрядні речення; підрядні речення обставини часу та умови. ALFRED NOBEL (A Man of Contrasts) SEMICONDUCTORS IN MODERN TECHNOLOGY Текст 2 (для спеціальностей 092501, 091501, 080402) Текст 3 (для спеціальності 070801) Іванова С.О., Юрійчук В.М. Англійська мова: Практикум. — Дане видання — власність ІФНТУНГ Exercise 2.3 Recall Information Exercise 4.4 Increase Your Vocabulary Exercise 6.5 Increase Your Vocabulary Exercise 7.5 Choose the Correct Definitions for Terms Exercise 9.1 Read and Translate the Text into Ukrainian In a Multi-Media Communications Centre Ознакомьтесь с терминами текста 1. Прочтите текст 2 и скажите, что такое компьютер и каковы его основные функции. Ознакомьтесь с терминами текста 1 Basic data processing operations Прочтите текст и скажите, о каких типах компьютеров и сферах их применения вы узнали. STEPS IN THE DEVELOPING OF COMPUTERS Fill in the squares with nouns upon the models TESTS 1. Вставьте вместо пропусков необходимые слова. Английский язык. Основы компьютерной грамотности 102 MICROPROCESSOR - A BRAIN ТО THE HARDWARE Английский язык. Основы компьютерной грамотности 122 Расшифруйте следующие аббревиатуры и переведите их. Прочтите текст и объясните, что представляют собой языки программирования. Running the computer program Определите неличные формы глагола, содержащиеся в следующих предложениях. Переведите их. A BRIEF HISTORY of the INTERNET Вінницький національний технічний університет Exercise 3. A. Read and learn. What is energy? What types of energy do you know? У чому полягає головне завдання харчової промисловості в даний час? Industry and Economy of Ukraine Industry and Economy of Great Britain Task 11. What career would you choose to follow and why? Discuss with your partner. Task 7. Match the words in column A with their translation from column B. Task 2. Have you mentioned any connection between economic-technological development and ecology problems in everyday life? Task 1. What do you know about automation in our country? Task 3. Read about Industry of Great Britain and fill in the appropriate headings to each abstract. Task 2. Can we change the properties of engineering materials? How? Task 1. What problem can you face choosing engineering materials? Функція для розрахунку вартості партії книжок. Функції користувача з параметрами-діапазонами. Чи можна одночасно декільком користувачам працювати з однією базою Access в локальній мер РОЗДІЛ 1. Пристрої вводу дискретної інформації. Клавіатури для персональних комп’ютерів та відео терміналів. Режим введення латинських і російських букв Українська розкладка «Ukrainian Unicode» Кодуючі клавіатури для відеоадаптерів і ПК Maltron 3D Ergonomic Keyboard Протокол обміну «Пристрій – Хост» Допоміжні пристрої та системна синхронізація Пошук несправностей і ремонт клавіатури Semesterkontrolle. Variante 5. IX. Konjugieren Sie das Substantiv mit dem Adjektiv Semesterkontrolle. Variante 15. Semesterkontrolle. Variante 21. Semesterkontrolle. Variante 27. Предмет, методи і завдання дисципліни Економічна інформація та її особливості Формалізація, алгоритмізація та автоматизована обробка економічної інформації Апаратне забезпечення інформаційних процесів Програмне забезпечення інформаційних процесів Класифікація та структура операційних систем Організація та робота з об’єктами файлової системи ОС MS Windows Інформаційна безпека, основи захисту інформації МЕРЕЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Організація та використання ресурсів комп’ютерної мережі FDDI (Fiber Distributed Data Interface) – стандартизованная специфікація для мережевої архітектури високошвидкісної передачі даних по оптоволоконних лініях. Швидкість передачі – 100 Мбіт/с. Internet та Intranet-технології Інформаційний пошук та спільне використання інформаційних ресурсів Телеконференції (групи новин) в економічній діяльності Віртуальна корпорація та віртуальний офіс Структура веб-сторінки та її об’єкти. Основні теги мови HTML Оформлення тексту, створення заголовків. Графічні об’єкти Концепція структурованого документа та SGML Технологія роботи із структурованими документами у текстовому процесорі MS Word Технологія роботи із структурованими документами у табличному процесорі MS Excel Створення презентацій у середовищі МS РоwегРоint Програмне розширення офісних пакетів Microsoft Office. Обмін даними між додатками Створення макросів, функцій користувача, форм з елементами управління у додатках Microsoft Office Поняття бази даних та бази знань Різновиди моделей даних. Типи зв’язків Проектування реляційної бази даних: метод нормальних форм; метод суть-зв'язок (ER-діаграм); засоби автоматизації проектування Програмні засоби роботи з базами даних. Система управління базами даних Структура сховищ даних та програмні засоби роботи зі сховищами даних Засоби роботи з базою даних в MS Excel Установлення інтервалу критеріїв. Критерії бувають двох типів. Додаткова інформація про діалогове вікно Мастер функций Створення БД та робота з БД в СУБД Microsoft Access В цьому випадку буде запропоновано вказати список таблиць і їх полів, і на підставі цих даних буде створений запит. Натиснути і утримувати кнопку миші в цьому положенні. На кінці покажчика з'явиться прямокутник. Наступний макрос мабуть, корисніший, який відкриватиме форму. Мова структурованих запитів SQL. Розробка SQL – запитів ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО МОНІТОРИ. ЕКРАННА МАТРИЦЯ ДЛЯ НОУТБУКІВ, LCD-ДИСПЛЕЇ Кафедра вищої і прикладної математики I.1.2. Поняття про інформацію. I.1.3. Взаємозв’язок даних, інформації та знань. I.2 Персональні комп'ютери (ПК) Клавіатура. Клавіатура використовується в основному для введення тексту в комп'ютер. Як і клавіатура машинки, що пише, вона містить букви і цифри і деякі спеціальні клавіші. II. Теми: Програмне забезпечення ПК. Операційна система Windows. II.3 Операційна система Windows II.3.3. Операції з файловою структурою. Системна тека «Мой компьютер».
1 | 2 | 3 |

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти