ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ВікіСторінка — категорія Математика: 1 Сторінка

Всього матеріалу з категорії - Математика - 380 статей..

Числові розв’язки системи лінійних алгебраїчних рівнянь. Правило Крамера. Об алгоритмах интегрирования Метод сіток для рівнянь диференціального рівняння в частинних похідних параболічного типу (на прикладі рівняння теплопровідності). Визначник (детермінант) матриці, алгоритм його обчислення. РядМаклорена для функцій sinx та cosx. Метод Гауса розв’язків системи лінійних алгебраїчних рівнянь. Реалізація методів знаходження розв’язків системи лінійних алгебраїчних рівнянь в середовищі Mathcad, Matlab, Maple, Exel. Реалізація методів знаходження коренів функцій однієї і багатьох змінних в середовищі Mathcad, Matlab, Maple, Exel. Постановка задачі чисельного інтегрування функцій. Квадратурні формули прямокутників, трапецій, Симсона. Похибки чисельного інтегрування. Ізденіске жетелейтін тапсырма. Середовища та збалансоване природокористування» Поділ відрізка в заданому відношенні Векторний добуток двох векторів в координатній формі Методичні вказівки до лабораторних робіт Передмова до методичних вказівок Програма на мові Turbo Pascal. Опис інтерактивного алгоритму знаходження визначника. Лабораторна робота InvMatr на тему “Розв’язання СЛР за методом оберненої матриці”. Програма NormMatr знаходження різних норм матриці Iнструкцiя користувачу до програми InteractiveGauss Висновки до лабораторної роботи. Уточнення відокремленого кореня за методом простих ітерацій. Лабораторна робота TrancEq на тему “Розв’язання трансцендентних рівнянь з двома невідомими”. Лабораторна робота SelfVal на тему “Знаходження характеристичного полінома, власних чисел і власних векторів квадратної матриці”. ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ Кафедра прикладної математики та математичного моделювання Нормальне рівняння площини. Нормувальний множник. Відстань від точки до площини. Означення математичної структури, аксіоматичної теорії математичної структури, моделі системи аксіом. Вимога повноти систем аксіом, теорема (доведення).Приклади повних и не повних систем аксіом. Система аксіом Вейля. Огляд структури та приклади аксіом Поняття про сферичну геометрію Алгебраїчна форма запису комплексного числа. Геометрична інтерпретація комплексних чисел Паралельність прямих, прямої і площини, двох площин у просторі Ознака перпендикулярності площин Властивості правильної піраміди Об’єми та площі поверхонь геометричних тіл В ЧАСАХ ПО КУРСАМ/СЕМЕСТРАМ (ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ) Тема 1.1. Процентные вычисления Тема 1.4. Учёт инфляции в финансово-экономических расчётах ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ контрольной работы Тема. Методы наращения и дисконтирования денежных сумм Тема. Внутренняя доходность облигации Автор: Федорова Елена Анфимовна, преподаватель, Калининградский филиал ГОУ АНХ Рецензенты: Касаткина Анна Сергеевна, преподаватель, Калининградский филиал ГОУ АНХ Линейные операции над векторами Скалярное произведение векторов Приклад виконання 0-го варіанта задач з теорії ймовірностей ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ Основні формули комбінаторики. Теореми добутку ймовірностей будь – яких подій. Інтегральна теорема Муавра – Лапласа. Числові характеристики дискретних випадкових величин. Емпірична функція розподілу. Розділ І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ Аналіз суперечностей у запровадженні компетентнісного підходу в шкільній освіті Структура і зміст мовленнєвої компетентності Компонентний склад соціальної компетентності молодших школярів Робота з дитячою книжкою, робота з інформацією Описи компетентнісних результатів навчання молодших школярів Підходів у початковій освіті Вимовляння звуків (парних твердого й м’якого), позначених тією чи іншою буквою. Орієнтовні тестові завдання до розділу «Будова слова» Слухання і розуміння усного мовлення Орієнтовні тестові завдання до розділу «Частини мови» Тренувальні вправи для формування зв’язного мовлення. Методика формування соціокультурної компетентності молодших школярів у процесі навчання української мови Під час розмови по телефону дотримуйся таких правил. Школярів (розуміння літературних текстів різних видів у процесі класного і позакласного читання) Добір слів, близьких за значенням Напиши, яка інформація з тексту виявилася для тебе новою, а яка найцікавішою. Формування мовленнєвої складової операційно- діяльнісного компонента читацької компетентності Формування математичної компетентності молодших школярів у навчальному процесі Формування геометричного складника математичної компетентності Зразки завдань для 2- 4 класів Формування логічного складника математичної компетентності Формування соціальної компетентності молодших школярів як предметної Школярів у процесі навчання природознавчої складової курсу «Я і Україна» Визначення понять. Правила визначення понять. Атрибутивні судження, їх класифікація Тема. Основи роботи з текстовим процесором. Введення й редагування тексту. Форматування тексту. Практична робота №7 «Введення, редагування й форматування тексту». Найпоширеніші формати файлів текстових документів та їх характеристики Комплексної контрольної роботи Шифр Цезаря з ключовим словом Функція шифрування алгоритму DES Операції алгоритму IDEA. Генерація підключів флгортму IDEA. Генерування ключів в криптосистемы RSA Теорія алгоритмів і математичні основи представлення знань Розділ 2. Малюємо основні фігури Ваша перша програма – оператор say Малюємо прямокутники та кола Збереження вашої програми і її пере завантаження Розділ 3. Математика з числами Input – отримання тексту або чисел від користувача Оператор вибору в більш складній формі – If / End If Розділ 8. Масиви – колекції даних Грецька математика та її філософія Взаємозв'язок філософії і математики від початку епохи відродження до кінця XVII століття Філософія і математика в епосі просвітництва Аналіз природи математичного пізнання німецької класичної філософії Розвиток математики у другій половині ХІХ століття XVIІІ. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до коледжу ВПЛИВ ВИВЧЕННЯ ДОДАВАННЯ ТА ВІДНІМАННЯ В МЕЖАХ 10 НА ПОДАЛЬШЕ ЗАСВОЄННЯ АРИФМЕТИЧНИХ ДІЙ В ІНШИХ МНОЖИНАХ Задачі вивчення додавання і віднімання Підготовча робота до вивчення додавання та віднімання в межах 10 Підготовча робота до вивчення додавання і віднімання Звуко - буквений аналіз слова. Знайомство з алгоритмом написання букви Т. ІV.Актуалізація знань учнів про символи держави. Розкладання чисел на розрядні доданки. Утворення числа 200. Назви чисел третього розряду. Задачі на дві дії, що передбачають знаходження невідомого зменшуваного Відкритий урок «Рух і здоров’я» Сценарій казки «Золота рибка» Інтерполяційна формула Ньютона Коротка форма інтерполяційної формули Ньютона Розв’язування типового варіанта Розв’язання диференціальних рівнянь за допомогою степеневих рядів Запорізький національний технічний університет Дослід 1. Визначення часу мінімальної еритемної дози ультрафіо-леттового випромінювання за допомогою біодозиметра БД-2 Дослід 2. Визначення кута падіння Оцінювання якості питної води за бактеріологічними показниками Оцінювання важкості фізичної праці Карта санітарного обстеження критого плавального басейну Нормативи оцінювання швидкості бігу на 30 та 60 м Індекси прискорення пульсу та зміни артеріального тиску ІІІ. Оцінювання місць проведення занять, організації та форм фізичного виховання дітей і підлітків шляхом розв’язання ситуаційних задач Короткі теоретичні відомості. Взаємне розташування двох прямих у просторі. Методичні рекомендації до розв’язування задач. Задачі до практичних занять. Дисципліни «Основи охорони праці» Основні світлотехнічні величини Світлова віддача джерел світла Характеристика ступенів захисту (IP) персоналу від напруги та рухомих частин і електротехнічного виробу від сторонніх тіл і води Методи розрахунку штучного освітлення Дати характеристику різних класифікації педагогічних технологій. Дати характеристику алгоритму підготовки вчителя до моделювання уроку математики за технологічними принципами. Проаналізувати технологічні особливості математичного курсу в системі розвивального навчання. Проаналізувати технологію укрупнення дидактичних одиниць П.М. Ерднієва під час вивчення математики в початковій школі. Курс «Лексичні основи математики» для дітей 3- 6 р. Революція в астрономії – Микола Коперник Зупинка Вулиця Друкарська. Будинок «Під Богородицею» Зупинка Медальон М. Коперніка. Вулиця Галицька, 6 Зупинка. Музей Етнографії. Проспект Свободи. Зупинка Астрономічна обсерваторія львівського університету. Вулиця Кирила і Мефодія. Небесних явищ, які варто побачити в 2015 році Що древні греки розповідали про Ведмедиця? Астрономія дає уявлення про будову та розвиток Всесвіту в цілому та про місце людини у Всесвіті. Горизонтальна система координат. Системи лічби часу: всесвітній, поясний і декретний час Сонячна атмосфера й сонячна активність Закон Біо – Савара – Лапласа Рух заряджених частинок у постійному магнітному полі Діамагнетики і парамагнетики в магнітному полі Закон повного струму для магнітного поля в середовищі При всякій зміні магнітного потоку через поверхню, натягнуту на замкнений провідний контур, у контурі виникає індукційний струм такого напряму, що його магнітне поле протидіє зміні магнітного потоку. Відділ освіти Любешівської райдержадміністрації День – День спорту та здоров'я «Ми маленькі козачата» II. Повідомлення теми і завдань уроку. Акція «Намалюй малюнок солдату» Всі розумні і веселі в нашій радісній оселі Закриття Тижня початкової школи Мова. А знали би ви , діти, як боляче моєму серцю, коли українці відмовляються від своєї рідної мови. Тема: ВСТУП. МЕТОДИКА ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА НАУКА. МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ПОЧАТКОВОГО КУРСУ Побудова початкового курсу математики. Ключові слова: нумерація, арифметична дія, усна та письмова нумерація,усні та письмові випадки арифметичних дій, властивості дій, десяткова система числення. Методика розкриття змісту дії множення. Особливості поетапного формування обчислювальних навичок. Властивості дій додавання та віднімання. Що дістаємо в частці від ділення числа на 1? Що дістаємо в частці від ділення числа на самого себе? Наведіть власні приклади ділення на 1 і ділення числа на самого себе. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ПИСЬМОВИХ ПРИЙОМІВ ДОДАВАННЯ Методика вивчення письмових прийомів віднімання. Перетворення і порівняння числових виразів. Числові рівності і нерівності Формування уявлень учнів про функціональну залежність Величини, що вивчаються в початкових класах. Методика вивчення довжини та одиниць її вимірювання. Дії над іменованими числами, вираженими мірами довжини. Методика ознайомлення з місткістю. Прямі і криві лінії, відрізок Методика ознайомлення з частинами в початковій школі Розв'язування задач на дроби. ЗАДАЧНИЧЕК ПРО ДРУЖБУ И ДРАКУ ЗДОРОВЯК ТОЛКАЮЩИЙСЯ, С ТУШКОЙ ГУСЯ БОЯКА С КИСЛЕНЬКИМИ МУРАШКАМИ ДУРАКИ ВЯЛЕНЫЕ С ВАЛЕНКАМИ, ПОЛНЫМИ ПИВА СМЕРТЬ ПО УВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ СПЯЩИХ И СНЯЩИХСЯ Заняття з дітьми другої молодшої групи Заняття з дітьми середньої групи Знайдемо курчат, каченят, кошенят Відгадай, яке число пропущено Знайди товстий (тонкий) предмет ОРІЄНТУВАННЯ В ПРОСТОРІ ДРУГА МОЛОДША ГРУПА Поняття натурального числа і нуля у теоретико-множинній (кількісній) теорії. Визначення добутку на множині цілих невід’ємних чисел, його існування та єдиність. Операція множення та її основні властивості (закони). Аксіоматичний метод у математиці та суть аксіоматичної побудови теорії. Аксіоматичне означення додавання цілих невід’ємних чисел в аксіоматичній теорії. Таблиці і закони додавання. Порівняння відрізків, дії над відрізками. Натуральне число як результат вимірювання величини. Натуральне число як міра величини. Натуральне число як міра відрізка. Означення операцій додавання і віднімання чисел, що розглядаються як міри відрізків. Трактування множення і ділення, які розглядаються як міри відрізків. Позиційні та непозиційні системи числення, запис чисел у позиційних і непозиційних системах числення. Алгоритми арифметичних операцій над цілими невід’ємними числами у десятковій системі числення. МОДУЛЬ ІУ. «СИСТЕМИ ЧИСЛЕННЯ. ПОДІЛЬНІСТЬ ЧИСЕЛ.». Загальна ознака подільності Б.Паскаля. Ознаки подільності цілих невід’ємних чисел на 2, 3, 4, 5, 9, 25. Прості і складені числа. Нескінченність множини простих чисел. Решето Ератосфена. Основна теорема арифметики цілих невід’ємних чисел. Обчислення НСД і НСК способом канонічного розкладу на прості множники та за алгоритмом Евкліда. Ознаки подільності на складені числа. Відношення порядку на множині невід’ємних раціональних чисел. Десяткові дроби, їх порівняння, операції над ними. Перетворення десяткових дробів у звичайні та звичайних у десяткові. Додатні раціональні числа як нескінченні періодичні десяткові дроби. Чисті та мішані періодичні дроби та їх перетворення у звичайні. Множина раціональних чисел, модуль раціонального числа, операції над раціональними числами. Властивості множини раціональних чисел. Відношення порядку на множині дійсних чисел. Розподіл балів за видами занять для спеціальності 8.010102- дошкільна освіта, початкова освіта. ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ З МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ Числові вирази та їх види. Значення числового виразу та порядок обчислення значень числового виразу. Тотожні перетворення виразів. Тотожності. Виведення основних тотожностей. Рівносильні рівняння. Теореми про рівносильність рівнянь. Рівняння з двома змінними. Рівняння лінії. Рівняння прямої та їх види. Малюнок 1. Графік рівняння кола. Системи та сукупності рівнянь з двома змінними та способи (алгебраїчні та графічні) їх розв’язування. Застосування рівнянь та їх систем до розв’язування текстових задач. Системи та сукупності нерівностей з однією змінною та способи їх розв’язування. Нерівності та системи нерівностей з двома змінними, графічний спосіб їх розв’язування. Обернена пропорційність, її властивості та графік. Основні геометричні побудови циркулем і лінійкою. Побудова правильних многогранників. Правильні многогранники та їх види. МОДУЛЬ 7: «ЕЛЕМЕНТИ ГЕОМЕТРІЇ. ВЕЛИЧИНИ.». Поняття площі плоскої фігури, її основні властивості та способи вимірювання. Рівновеликі та рівноскладені фігури. Одиниці вимірювання площі та співвідношення між ними. Виведення формул для знаходження площі паралелограма, трикутника, трапеції. Формули для знаходження площ поверхонь просторових геометричних фігур. Розподіл годин по семестрах для спеціальності 8.010102- початкове навчання. Норми оцінок поточного контролю. Особенности экзаменационной работы ГВЭ-9 по русскому языку Продолжительность ГВЭ-9 по русскому языку Критерии оценки подробного изложения Комплект тем сочинений № А9-1 На оценку сочинения распространяются положения о негрубых, повторяющихся и однотипных ошибках. Особенности экзаменационной работы ГВЭ-9 по математике Система оценивания экзаменационной работы по биологии Дополнительные материалы и оборудование При выполнении заданий с выбором ответа (1–6) обведите кружком номер правильного ответа в экзаменационной работе. При выполнении заданий с выбором ответа (1–22) обведите кружком номер правильного ответа в экзаменационной работе. Система оценивания экзаменационной работы по истории Система оценивания выполнения отдельных заданий и экзаменационной работы в целом Опирайтесь на авторскую позицию, излагайте свою точку зрения. При выполнении заданий 1–20 в поле ответа запишите одну цифру, которая соответствует номеру правильного ответа. Система оценивания экзаменационной работы по физике Продолжительность экзамена химии Система оценивания экзаменационной работы Часть 1. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИКИ Поступательное движение твердого тела Средняя скорость материальной точки Прямолинейное равномерное движение Криволинейное движение. Радиус кривизны Связь линейной и угловой скоростей Определение топологического пространства. Открытые и замкнутые множества. Отделимость. Связность. Компактность. Двумерные топологические многообразия. Эйлерова характеристика двумерного многообразия. Первая квадратичная форма поверхности и её приложения. Повторить материал по теме «Поверхности в евклидовом пространстве». Готовиться к контрольной работе. II. Линии в евклидовом пространстве. Вправа 1. У поданих реченнях порушено порядок слів, притаманний офіційно-діловому стилю. Відредагуйте речення, використовуючи метод переставлення.
1 |

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти