ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ВікіСторінка — категорія Металургія: 1 Сторінка

Всього матеріалу з категорії - Металургія - 118 статей..

Підбір складу і визначення властивостей будівельних розчинів Розрахувати і лабораторним шляхом підібрати оклад розчину для надземного мурування стін будівлі з нормальною вологістю приміщень. Розробка та розрахунки схем електричних принципових. Розрахунок показників надійності. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ Металургійний комплекс: регіональні особливості розвитку і розміщення. Місце металургійного комплексу в економіці держави Сучасний стан розвитку чорної металургії (основні проблеми) Металлургия цветных металлов Вопрос № 1. Испарение влаги и разложение карбонатов в доменной печи. Термодинамика разложения карбонатов. Вопрос № 4. Фазовые равновесия в двухкомпонентных системах. Диаграммы плавкости. Правило рычага. Вопрос № 5. Энтропийный метод расчёта константы равновесия химических реакций. Вопрос № 9.Подвижность химического равновесия. Принцип Ле Шателье. Уравнение изохоры и изобары Вант- Гоффа. Вопрос № 12.Основы теории окислительного рафинирования металлов от примесей. При восстановительной плавке невозможно получить металл без примесей по следующим причинам. Вопрос № 13.Теоретические основы процессов раскисления стали. Схема приготовления шихты на транспортерной ленте ВОПРОС № 19. Классификация цветных металлов. Легкие, тяжелые, редкие, благородные металлы. Основные свойства и области применения цветных металлов. ВОПРОС № 12. Понятие прибыли. Формирование балансовой прибыли. ВОПРОС №4: Классификация и общая характеристика чрезвычайных ситуаций (ЧС). Стихийные бедствия. Техногенные, антропогенные. Экологические катастрофы. Социально -политические конфликты. ВОПРОС №7: Теория риска. Индивидуальный и групповой риск. ВОПРОС №9: Огнегасительные вещества и первичные средства пожаротушения. Типы огнетушителей, область их применения. Вопрос 13. Защита от тепловых воздействий: теплоизоляция, экранирование, другие способы. Вопрос 14.Защита от электрического тока: защита от прикосновения к токоведущим частям, заземление, зануление, СИЗ. Вопрос 15. Искусственное освещение, его виды, системы, нормирование. Вопрос 16. Вентиляция. Ее назначения, виды. Вопрос 20. Проведение работ. Система допусков, когда применяется, что включает в себя. Анализаторы: зрительный, слуховой, тактильный. Вопрос № 2. Методы загрузки доменной печи. Вопрос № 8. Строение и оборудование мартеновской печи. Регенераторы, перекидные и регулирующие устройства, форсунки и горелки. Вопрос № 9. Сырьё и периоды плавки в мартеновской печи. Основной мартеновский процесс и его разновидности. Вопрос № 15. Механизм и условия десульфурации металла по периодам плавки. Шесть основных условий удаления серы в восстановительный период. Вопрос № 1. Спрос, предложение, равновесия на рынке. Вимоги безпеки при проведенні лабораторних і практичних робіт 45 Устаткування, інструменти й матеріали Визначення вихідних даних для налагоджування універсальної ділильної головки на задані умови роботи. Обробка на токарно-револьверному верстаті. Обробка на універсальних фрезерних верстатах. Обробка на плоскошліфувальному верстаті. Электродвигатели и их характеристики. Электродвигатели общепромышленного назначения АИР. Электродвигатели АИР со встроенным электромагнитным тормозом. ГАБАРИТНЫЕ, УСТАНОВОЧНО-ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ Электродвигатели для работы на АЭС. Габаритный чертеж электродвигателя постоянного тока. Электродвигатели взрывозащищенные асинхронные серий АВ, АВР, АИМ, ВА, ВАО-2, ВАР, ВРП. Крановые электродвигатели с фазным ротором МТФ, МТН, МТИ, МТМ. Габаритный чертеж IM 2101 / IM B34. Электродвигатели асинхронные трехфазные с короткозамкнутым ротором серии АИРМ 112. Визначення твердості методом Брінелля Вимірювання твердості методом Брінелля. ПОБУДОВА ДІАГРАМИ СТАНУ ДВОХКОМПОНЕНТНИХ СПЛАВІВ Класифікація і маркування чавунів ОБРОБКА ЗАГОТОВОК НА ТОКАРНО-ГВИНТОРІЗНИХ ВЕРСТАТАХ Залежність діаметра кульки й навантаження від матеріалу й товщини досліджуваного зразка Аналіз діаграми стану варто робити в такій послідовності. ЗАВДАННЯ Й МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ Стан сильних електролітів у розчинах. Основні типи сильних електролітів у водних розчинах. Розчинність електролітів. Рівновага в насиченому розчині малорозчинного електроліту. Добуток розчинності. Сущность понятия технология. Технологические и производственные процессы. Какая между ними разница? Классификация технологических систем. Переработка твёрдого топлива Переработка газообразного топлива Типы предприятий ЧМ и особенности их размещения Технолог процессы получения чёрных металлов Сутність прокатного виробництва. Види прокату Техніко-економічні особливості машинобудування Технологические схемы производства основных продуктов неорганической химии Химическая переработка древесины Интерфейс программы Multisim Панели электрорадиоэлементов Установка параметров мультиметра Смещение уровня сигнала (offset) Изменение цвета фона осциллографа Моделирование интегрирующей RC – цепи Ступенчатые и плавные р-n переходы Исследование характеристик диодов Однополупериодная схема выпрямления Однокаскадный стабилизатор напряжения Исследование биполярных транзисторов Основное отличие полевых транзисторов от биполярных Исследование усилительного каскада по схеме с ОЭ Отрицательная обратная связь И. П. КОНАКОВА Э. Э. ИСТОМИНА В. А. БЕЛОУСОВА Изображение и обозначение сварных соединений СОЗДАНИЕ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТАЦИИ НА СБОРОЧНУЮ ЕДИНИЦУ ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРОЦЕСУ УЩІЛЬНЕННЯ Бічний тиск і тертя об стінки прес-форми Тиск виштовхування і пружна післядія Вплив властивостей порошків і параметрів пресування на процес ущільнення порошків Деформаційний механізм ущільнення порошкових тіл Рівняння пресування по Ждановичу Рівняння пресування по Бальшину Рівняння пресування по Куніну і Юрченко Нові напрями в теорії пресування порошкових тіл Пресування за О.П.Реутом, Л.С.Богінським, Е.Е.Петюшиком Підготовка порошків до пресування Статичне пресування в прес-формах Пресування на механічних пресах Пресування на гідравлічних пресах Пресування на механо -гідравлічних пресах Холодне гідростатичне пресування Механізм ущільнення при холодному ізостатичному пресуванні та аналітичний опис Технологія та обладнання ізостатичного пресуванн Сутність методів імпульсного пресування Обладнання та технологія високошвидкісного ФОРМУВАННЯ ПОРОШКІВ ПРОКАТКОЮ Загальні застави мундштучного пресування Технологія та обладнання мундштучного Загадьні застави формування шлікерим литвом Литво з термопластичних шлікерів Загальні застави вібраційного формування Обладнання і технологія вібраційного пресування МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ЗАХИСТ ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ В ДКК Визначення максимально можливої кількості металевого брухту Розрахунок придатного металу Додаток до розрахунку матеріального балансу плавки Принципи передачі власних назв українською мовою Особливості правопису самостійних і службових частин мови

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти