ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ВікіСторінка — категорія Програмування: 1 Сторінка

Всього матеріалу з категорії - Програмування - 206 статей..

ВИДІЛЕННЯ ПАМ’ЯТІ ПІД ДИНАМІЧНУ ЗМІННУ Н.Ю.Іохвидович, Е.В. Поклонський, І.В. Подкопай, Р.В. Посилаєва Знаходження найкоротшого шляху в орієнтованому графі Мережевий граф та його розрахунок Задача про максимальну течію в мережі Глава 4 ЗАДАЧА ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ (ВИБІР) Платіжна матриця. Нижня та верхня ціна гри Розв’язання гри у мішаних стратегіях Глава 6 ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ Системи масового обслуговання з очікуванням (чергою) Основні типи даних. Модифікація основних типів. Ідентифікатори. Змінні. Оператори умови і їх використання ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАФТИ І ГАЗУ ЦИКЛІЧНІ ПРОГРАМИ З РЕГУЛЯРНОЮ ЦИКЛІЧНІ ПРОГРАМИ З РЕГУЛЯРНОЮ ЗМІНОЮ АРГУМЕНТА, ЯКІ МІСТЯТЬ РОЗГАЛУЖЕННЯ ЦИКЛІЧНІ ПРОГРАМИ З НАКОПИЧЕННЯМ ДВОВИМІРНІ МАСИВИ, СОРТУВАННЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ СИСТЕМИ ЛІНІЙНИХ АЛГЕБРАЇЧНИХ РІВНЯНЬ МЕТОДОМ ГАУССА Порядок виконання контрольної роботи ОБЧИСЛЕННЯ АРИФМЕТИЧНИХ ВИРАЗІВ ОРГАНІЗАЦІЯ ЦИКЛІВ І РОБОТА З ОДНОМІРНИМИ МАСИВАМИ Список використаної і літератури, що рекомендується Алгоритм виконання функції F АЛГОРИТМИ ЛІНІЙНОЇ СТРУКТУРИ, Методичні вказівки та завдання ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ Описание условных графических обозначений (УГО), Линейные и разветвляющиеся структуры Цикл с заданным числом повторений Работа с одномерным массивом. Зразок виконання контрольної роботи Копировать – практически та же операция, только при выборе этого пункта Контекстного Меню в «карман» помещается не сам объект, а его копия. ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ Вимоги до оформлення пояснювальної записки та вміст розділів Зразок оформлення бібліографічного опису в списку літературних джерел ДО ЛАБОРАТОРНИХ ТА ПРАКТИЧНИХ РОБІТ ПО КУРСУ ОРГАНІЗАЦІЯ ВВЕДЕННЯ І ВИВЕДЕННЯ ДАНИХ Використання масивів і покажчиків Основні функції обробки символьних типів Використання функції як параметра значень Основой программистской грамотности является развитое алгоритмическое мышление. Ветвления и циклы в вычислительных алгоритмах Структура и способы описания языков программирования высокого уровня Первое знакомство с Паскалем Элементы языка Турбо Паскаль Ввод с клавиатуры и вывод на экран Логические величины, операции, выражения. Логический оператор присваивания Функции, связывающие различные типы данных Особенности целочисленной и вещественной арифметики Вычисление рекуррентных последовательностей Понятие множества. Множественный тип данных Для последовательного чтения данных из файла требуется выполнить следующие действия: Указатели и динамические структуры МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ АЛГОРИТМОВ Метод последовательной детализации Методы перебора в задачах поиска ТЕМА: Організація вводу - виводу.Вивчення стандартних типів данних. ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ ДО ПРАКТИЧНОЇ №2 VI.ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ №4. Сформувати двовимірний масив V та обнулити елементи ,що лежать нижче головної діагоналі. Тема :Програмування задач з використанням файлів . Технологія створення прикладної програми. Алгоритм. Властивості алгоритмів. Форми подання алгоритмів. Моделювання. Класифікація моделей. Лекція №2: Основні поняття та елементи мови Turbo Pascal Ідентифікатор Опис типу Множина допустимих значень Команди введення, виведення даних. Форматний вивід. Лекція №2 Програмування циклічних алгоритмів Цикл з передумовою (while), зображення в блок-схемі. Визначення поняття процедури. Основні дії з елементами масивів. Лекція №3 Сортування масивів Введення і виведення строкових даних Общие сведения о канале связи Применение на практике многопорогового декодирования Харктеристики высокоскоростной ПЛИС Altera в спутниковом канале Основные этапы разработки схем на ПЛИС Общие принципы проектирования схем на ПЛИС с гибкой логикой Особенности разработки цифровых устройств на ПЛИС фирмы Altera Программатор для ПЛИС фирмы Altera Системне програмне забезпечення Мікроконтролери і мікроконтролерні системи ЗБІРНИК ЗАДАЧ З ПРОГРАМУВАННЯ Одеський національний політехнічний університет ТЕМА 4.1. Excel в інженерних розрахунках Призначення команд MS-DOS та їх структура Системне програмування, характерні особливості. Асемблер. Варіанти спільного використання асемблера і мов високого рівня. Набір команд мікропроцесора. Використання акселераторів у файлах ресурсу. СТРУКТУРНО-МОДУЛЬНА СХЕМА Структура курсу за КМСОНП з навчальної дисципліни Побудова двоїстих задач та їх економічний зміст” (2 години) Лабораторна робота №6 “Транспортна задача. Метод потенціалів. Мета роботи: Оволодіння методами оцінки упущеної вигоди на основі Кореляційна матриця економічних показників Сегменты, принцип сегментации Загрузка и выполнение программ в DOS Язык Ассемблера. Начальные сведения Структура программы на языке Ассемблера Структура EXE- и COM- программы Команды, выполняющие логические операции Команда сравнения строк CMPS (CMPSB, CMPSW) Адресні і числові вирази в мові Асемблер Модель мікропроцесора Intel 8086 для програміста Організація виведення інформації Команди безумовних переходів Режими адресації з базуванням Регістри загального призначення Приклади програм із використанням математичного співпроцесора.41 Макровизначення і макрокоманди Структура об’єктної програми Призначення та основні функції компонувача Приклад розбиття програми на зовнішні процедури Формати даних співпроцесора 8087 Текстовий режим роботи дисплея Приклад програми прямого доступу до відеопам’яті Керування дисплеєм за допомогою функцій BIOS Приклади програми для виведення зображення Читання даних з файла або від пристрою Визначення типу і форми курсора “миші” у графічному режимі Керування станом курсора “миші” (видимий та невидимий курсор) Функціяхсистемиабо на об’єктахсистеми e) На діаграмах, що мають процедурні зв'язки, вихід однієї функції служить вхідними даними для наступної функції. Постановка голосу, вправи для розвитку голосу Вправи для розвитку правильного мовного дихання Структурное программирование Объектно-ориентированное программирование Организация диалога между пользователем и программой. Ввод данных в программу и вывод результата Логические выражения, логические операции и операции отношения Использование MsgBox для обеспечения возможности выбора Вычисление суммы бесконечного убывающего ряда с заданной точностью. Итерационные циклы Операции с двумерными массивами (матрицами) Функции, определяемые пользователем Файлы последовательного доступа Объявление объектных переменных События и событийные процедуры Процедуры ввода-вывода. Потоковый ввод-вывод. Область видимости и время жизни переменной. Понятие модуля. Преимущества модульного программирования. Структура модуля. Основные операции над строками. Функции для работы со строками. Файлы. Виды файлов. Файловая переменная. Общая схема работы с файлами. Статическая и динамическая память. Алгоритмы и методы сортировки: оценка эффективности алгоритма. Работа с Scilab в режиме диалога Получить полиномную дробь можно так. Основы редактирования и отладки sci-файлов Построение графиков функций одной переменной Построение графиков трехмерных поверхностей Построение графиков в виде ступенчатой линии Оператор альтернативного выбора Вычисление суммы и произведения элементов массива (матрицы) ГОБУ СПО ВО «Борисоглебский техникум информатики и вычислительной техники» По разделу ПМ 02.4. Программирование информационного контента на языках высокого уровня Компиляция и выполнение проекта Основные общие свойства компонентов. Основные компоненты, используемые для объединения других компонентов. Лекция № 10. Компоненты для редактирования данных в табличной форме. Характеристики формы. Свойства Конструктор меню, настройка меню. Комбинации клавиш. Компоненты для отображения геометрических фигур. StatusBar (Строка состояния). Понятие исключительной ситуации. Функция для формирования одномерного массива Одномерные и двумерные массивы Краткое теоритическое введение Определение пользовательских манипуляторов Краткое теоретическое введение. С.В. Вакуленко, Е.И. Демидова ЧАСТЬ 1. «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» ЭТАП 3. Определение элементов управления ввода-вывода ЭТАП 4. Создание формы с элементами управления ЭТАП 1. Составление блок-схемы МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕССКИХ РЕШЕНИЙ РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ И ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ Симплексный метод решения задач линейного программирования Венгерский метод решения задач линейного программирования Общие указания к выполнению лабораторных работ Процедуры вывода WRITE и WRITELN ПРОГРАММИРОВАНИЕ РАЗВЕТВЛЯЮЩИХСЯ АЛГОРИТМОВ Процедуры с параметрами-значениями Строковые функции и процедуры Инициализация графического режима Построение простейших геометрических фигур Дробово-лінійне програмування Оптимальна стратегія заміни обладнання Оптимізаційна модель управління товарними запасами Способи розв’язування головних геодезичних задач на поверхні еліпсоїда. Інтегрування диференційних рівнянь Бесселя Лінійна і квадратична інтерполяції Визначення параметрів емпіричної залежності Методи прямокутників і трапецій Чисельне розв’язання систем лінійних алгебраїчних рівнянь Метод ітерацій або метод послідовних наближень До виконання лабораторних робіт на тему Затверджено радою університету Приклад виконання лабораторної роботи № 4. Завдання до лабораторної роботи № 8 Завдання до лабораторної роботи № 9 ВИВЧЕННЯ ПРИНЦИПІВ РОБОТИ В СЕРЕДОВИЩІ DELPHI ПРОГРАМУВАННЯ РОЗГАЛУЖЕНЬ. ОБ’ЄКТИ: ПОЛЯ РЕДАГУВАННЯ, ПЕРЕМИКАЧІ ТА ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРОГРАМУВАННЯ ЦИКЛІВ. ЗАДАЧА ТАБУЛЮВАННЯ ФУНКЦІЇ. ОБ’ЄКТ: MainMenu РОБОТА З ТЕКСТОВИМИ ТА ТИПОВАНИМИ ФАЙЛАМИ Розв’язування елементарних задач СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Завдання вивчення дисципліни
1 |

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти