ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ВікіСторінка — категорія Виробництво: 1 Сторінка

Всього матеріалу з категорії - Виробництво - 1685 статей..

Кейс «Шик-блеск-красота» гостиничного бизнеса Сравнение показателей отеля «Сибарит» и конкурентов Раніше Йерба Mате (erba Mate) було дикоростучим деревом, з якого індіанці Гуарані знімали висохлі листя і готували з них особливий настій. Суниця з вершками 600мл. 12грн. Обучающихся по специальностям Предмет экономического анализа и его научный аппарат Система показателей экономического анализа Метод и методика экономического анализа Особенности использования факторного анализа Информационное обеспечение и последовательность экономического анализа Современные стандарты управления Цели и задачи бюджетирования Состав операционных бюджетов Составление операционных бюджетов организации Составление финансовых бюджетов Контроль выполнения бюджета организации и анализ отклонений Глава 7. Сущность и концепции маркетингового анализа Информационное обеспечение маркетингового анализа Цели и порядок проведения маркетингового исследования Общая характеристика методов маркетинговых исследований Глава 9. Анализ в стратегическом маркетинге Применение методов маркетингового анализа для прогнозирования рыночных тенденций Порядок анализа объемов производства и продаж Глава 11. Обоснование формирования и оценки эффективности ассортиментных программ Анализ влияния структуры и структурных сдвигов Критерии оценки новых товаров Анализ показателей качества товара Анализ ритмичности производства Анализ факторов увеличения объема продаж и выполнения договорных обязательств Анализ технико-организационного уровня Показатели экстенсивности и интенсивности развития производства Оценка комплексного воздействие экстенсивных и интенсивных факторов развития организации Анализ состояния и движения основных средств Характеристика использования машин и оборудования по времени и по производительности Анализ эффективности использования основных средств Анализ обеспеченности организации трудовыми ресурсами Анализ использования рабочего времени Резервы роста производительности труда Анализ производительности труда Анализ влияния использования труда рабочих на объем выпуска продукции Глава 17. Анализ создания и использования материальных ресурсов организации Оценка потребности в материальных ресурсах и эффективности их использования АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ Анализ затрат и их взаимосвязи с объемом производства и прибылью Факторный анализ себестоимости Анализ затрат на рубль произведенных товаров Анализ использования материальных ресурсов и их влияния на себестоимость продукции Анализ использования труда и его влияния на себестоимость продукции Цели и задачи финансового анализа организаций Экономические факторы, влияющие на величину прибыли Анализ финансовых результатов и рентабельности активов организации на основе финансовых коэффициентов Глава 21. Финансовое состояние коммерческой организации и методы его анализа Анализ структуры имущества организации и его источников формирования в разрезе разделов и статей баланса Общая оценка оборачиваемости активов организации Анализ продолжительности производственно-коммерческого цикла и источников его финансирования Анализ движения денежных средств Анализ дебиторской задолженности Анализ кредиторской задолженности Глава 23. Анализ ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости организации Анализ обеспеченности запасов и источниками их формирования Оценка рыночной финансовой устойчивости на основе финансовых коэффициентов Глава 24. Анализ эффективности капитальных и финансовых вложений Задачи оценки инвестиционного проекта Методы оценки эффективности инвестиций Основные подходы к оценке бизнеса и методы оценки Российская практика оценки бизнеса Учет и анализ ценных бумаг в организации Дивидендная политика организации Методика рейтингового анализа эмитентов Балабанов И.Т.Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом? Изд. 2-е. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 384 с. Загальні поняття теорії ймовірностей. Випадкові величини та їх числові характеристики. Дискретна випадкова величина. Глини бувають: високопластичні,середньо,низько і не пластичні Добавки до гіпсового розчину, їх призначення. Глазурування кер. вир. здійснюють в ручну і машинним способом. Інструменти: пензлики різних розмірів, скіпідарниця (для зберігання скіпідару), палітра, губка, турнетка, ємності для зберігання різних масел. Гранулометричний склад твердої фази шлікеру також впливає на швидкість набору черепка. КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Тема 1. Особливості управління підприємством в ринкових умовах господарювання Тема 2. Господарські рішення та їх види Тема 5. Застосування моделей для процесу прийняття господарських рішень Тема 7. Особливості розробки й прийняття рішень в умовах нерівномірного виробництва і збуту продукції Тема 9. Розробка господарських рішень в умовах невизначеності та оцінка ризиків Тема 10. Реалізація господарських рішень Вихідні дані для виконання індивідуальної роботи №1 Харківська національна академія міського господарства Розділ 1. ЗНАЧЕННЯ КУРСУ « БУДІВЕЛЬНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО» Фізичні властивості матеріалів Хімічні й технологічні властивості матеріалів Загальні властивості деревини Матеріали і вироби з деревини Сировина для виробництва керамічних матеріалів Керамічні вироби для покрівлі й перекриттів Виробництво сталі та її застосування у будівництві Алюміній і сплави на його основі Спеціальні види портландцементу Розділ 7. ШТУЧНІ МАТЕРІАЛИ Й ВИРОБИ НА ОСНОВІ МІНЕРАЛЬНИХ В’ЯЖУЧИХ РЕЧОВИН Азбестоцементні вироби й конструкції Оцінка якості дрібного заповнювача Загальні відомості. Класифікація бетонів Основні властивості важкого бетону Легкі бетони на пористих заповнювачах Властивості розчинних сумішей і затверділих розчинів Класифікація сухих будівельних сумішей і характеристика вихідних матеріалів Застосування бітумних і дьогтьових в'яжучих Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури Розділ 1. ЗНАЧЕННЯ КУРСУ «БУДІВЕЛЬНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО» Відходи промисловості, використовувані у виробництві будівельних матеріалів Гідравлічні в'яжучі речовини Матеріали й вироби на основі вапняних в’яжучих речовин Основи оптимальної технології бетону Підбір складу, приготування і транспортування розчинів Застосування полімерних матеріалів і виробів Теплоізоляційні полімерні матеріали Класифікація та характеристика лакофарбових покриттів Особливості використання лакофарбових матеріалів та оцінка їхньої екологічності Короткий словник спеціальних термінів, що використовуються для вивчення курсу « Будівельне матеріалознавство» ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ Тема 1. КЕРАМІКА І ГОНЧАРСТВО В УКРАЇНІ Словотворення за допомогою афіксації. Тема 9. Керамічна промисловість. Тема 11. Фарфорові та гончарні вироби Тема 13. Повторення. Підведення підсумку. Тема 16. Метод обміну іонів в аналітичній хімії. Тема 18. Силікати. Використання силікатів у промисловості. Тема 20. Використання кварцу у природі. Тема 22 Види вимірювань в хімії. Метрична система. Гірничодобувна промисловість ЇЇ МІСЦЕ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ Тема 2. Економічна суть, значення і завдання управління витратами Самостійна та індивідуальна робота Методичні вказівки до виконання практичної частини ІНДИВІДУАЛЬНОЇ роботи Динамічні моделі оптимізації інвестиційних та інноваційних ресурсів Характеристика економіки окремих галузей як об'єкту математичного моделювання Розв'язок ігор в змішаних стратегіях Загальні особливості автоматизованих інформаційних систем Основні особливості моделювання економічних систем Основні методи кількісної оцінки економічного ризику Рішення симплекс-методом, використовуючи перетворення Йордана-Гаусса. Базова модель лінійного програмування та її структура Поняття та класифікація економіко-математичних моделей Класифікація економіко-математичних моделей Комплекси задач (підсистеми) автоматизованих інформаційних систем бухгалтерського обліку Модель автоматизованої інформаційної системи бухгалтерського обліку підприємства Комплекси задач (підсистем) автоматизованої інформаційної системи страхової діяльності Поняття та властивості функції попиту на товари. Еластичність попиту Побудова алгоритму згідно з концептуальною моделлю системи Основні критерії прийняття рішень в умовах ризику Види функцій корисності в моделях споживання Задачі оптимізації виробництва підприємства-монополіста CASE засоби моделювання інформаційних систем підприємств Модель автоматизованої інформаційної системи страхової діяльності Класифікація економіко-математичнх моделей Кафедра інформаційних систем і технологій управління Зробіть прогноз за допомогою трендових моделей. Індивідуальні завдання з лабораторної роботи № 1 Введіть необхідні формули та логічні функції Введіть математичні (підсумкові) і статистичні функції. Створіть зведені таблиці і діаграми. Індивідуальні завдання з лабораторної роботи № 2 Принцип побудови та постанова задачі лінійного програмування. Індивідуальні завдання з лабораторної роботи № 3 Соціальний діалог у Європейському Союзі Політика розвитку трудових ресурсів та професійної підготовки Стандарт SA 8000 «Соціальна відповідальність» Принципів Глобального Договору Міжнародна Організація Праці Основні Конвенції МОП в галузі охорони праці Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці Основні вимоги до побудови і функціонування системи управління охороною праці (СУОП) Основні функції управління і шляхи їх реалізації Настанова з систем управління охороною праці Розробка системи управління охороною праці (СУОП) Спеціальні завдання при створенні Системи управління охороною праці Політика в галузі охорони праці Основні витрати на охорону праці на підприємстві Оцінка стану безпеки праці в організації Стимулювання за досягнуті результати Порядок заохочення працюючих за дотримання вимог охорони праці Проведення внутрішнього аудиту Опрацювання програми поліпшення стану умов і безпеки праці Класифікація нещасних випадків і взяття їх на облік Залежність стану сп’яніння від концентрації алкоголю у крові людини Огляд місця, де стався нещасний випадок Визначення причин нещасного випадку Методи дослідження виробничого травматизму Засоби захисту, що застосовуються для попередження нещасних випадків на виробництві Розділ 4. Спеціальні розділи охорони праці в галузі професійної діяльності, актуальні проблеми в наукових дослідженнях Категорії робіт за величиною загальних енерговитрат організму (ДСН 3.3.6.042-99) Медичний оглядів працівників певних категорій Організація безпечної роботи електроустановок Компенсація ємнісної складової струму замикання на землю. Вимоги до виробничих приміщень Допоміжні підрозділи. Загальні вимоги до робіт Вантажопідйомні і транспортні засоби Вимоги безпеки праці під час експлуатації систем вентиляції, опалення і кондиціювання повітря Організація праці на робочому місці Важкість праці: Динамічні, статичні навантаження. Напруженість праці. Увага, напруженість аналізаторних функцій, емоційна та інтелектуальна напруженість, монотонність праці. Правові, економічні і соціальні пріоритети державної політики у сфері охорони праці Правове і науково-методичне забезпечення охорони праці Класифікація вибухо- і пожежонебезпечних зон Класифікація будівель і споруд за ступенем вогнестійкості До протипожежних перешкод належать: протипожежні стіни, перегородки, перекриття, зони, тамбури-шлюзи, двері, вікна, люки, клапани. Утримання евакуаційних шляхів і виходів Первинні засоби гасіння пожеж Оснащення об’єктів первинними засобами пожежогасіння Системи протидимного захисту Системи оповіщення про пожежу, засоби зв’язку Забезпечення безпечної евакуації персоналу Попередження пожеж та вибухів Органи державного нагляду за охороною праці. Основні принципи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. Методика контролю стану умов праці Завдання страхування від нещасного випадку. Принципи та види страхування. Страхові тарифи. Страхові виплати. Обов’язки та права суб’єктів страхування від нещасних випадків Профілактика нещасних випадків Основні терміни та їх визначення Положення про Державну службу гірничого нагляду Глава Адміністрації Президента України З якого дня після прийому на роботу починається термін страхування працівників від нещасного випадку на виробництві? На яку відстань до місця замикання електродроту на землю забороняється наближатися (м)? Від чого не залежить небезпека ураження людини електричним струмом? Який вид випромінювань не відноситься до оптичного діапазону? За якою формулою розраховується коефіцієнт частоти травматизму? Підприємство як основний суб»єкт реалізації нововведень Методи організації забезпечення інноваційних процесів на підприємстві Процес розроблення нового продукту. Виникнення нових організаційних форм управління інноваційним процесом Регіональні науково-промислові комплекси Стиль керівництва і формування інноваційної культури в організації Сутність проблеми оцінки ефективності інновацій Степень выпускника: бакалавр Рекомендуемые таблицы для характеристики предприятия Визначення групового параметричного індексу за технічними параметрами Прогнозування об’ємів пО1.6.Прогнозування об”ємів продажу товарів підприємства. Розрахунок завантаженості виробничого обладнання Розрахунок потреби в мастильних матеріалах техніко-економічним факторам Классификация несчастных случаев Порядок расследования несчастных случаев ПРИЧИНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА О несчастном случае на производстве Попадання людини в електричну мережу по схемі рука-рука Дія струму на людину по схемі рука-нога Оцінка величини напруги дотику Оцінка опору захисного заземлення СТРУКТУРА І ОБСЯГ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ Стругання, довбання, протягання Поверхневе пластичне деформування Заточування зубила і крейцмейселя. Прийоми розрізання металу ручною ножівкою Різання металу кутовою шліфувальною машиною (КШМ, «болгаркою») ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОЧОГО МІСЦЯ СЛЮСАРЯ Характеристика слюсарних інструментів (інструменти для розмічання, рубання, випрямлення, гнуття, різання ножицями та ножівкою, обпилювання, свердління, клепання, паяння). Прийоми різання тонколистового металу ножицями ручними і настільними Мотивація трудової діяльності працівників. Розподіл заново створеної вартості у формі заробітної плати здійснюється за такими принципами. Тарифна система оплати праці Пряма відрядна система оплати праці Особливості оплати праці бригадної роботи Особливості преміювання працівників
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти