ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


ВікіСторінка — категорія Стандартизація: 1 Сторінка

Всього матеріалу з категорії - Стандартизація - 174 статей..

Звукові повтори і їх реалізація в текстах. Стилістичні ф-ції хронологічно маркованої лексики. І. В. Захарова, І. Є. Сазикіна Нормативно-правові акти, державні стандарти ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ РУБІЖНОГО КОНТРОЛЮ Тема: Депоновані наукові документи . Нормативні та патентні документи Модуль 4. Нетекстові твори і. друковані видання. Технотронні види документів для проведення модульного контролю Об’єкт і предмет документознавства. Загальні вимоги до документування. Розділ І. ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ ДОКУМЕНТАВСТВА Тема 1. Історія документознавства Документознавство як метанаука Тема 7. Нормативний документ Тема 16. Кінофотофонодокумент Тема 21. Голографічний документ УПРАВЛІНСЬКЕ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО Документа. Авторство як найважливіша ознака управлінського документа. Особливі види нормативних актів органів державної влади, органів ДСТУ 4163-2003. Уніфіковані системи документації. Уніфікована система Принципово нові й оригінальні, необхідно дати їхній опис, а широко відомі Успішне оволодіння курсом “Управлінське документознавство” передбачає Хто може бути автором управлінського документа? Як існують типи уніфікованих текстів? Які офіційні документи називають нормативними актами? Структурні складові нормативного акта та їх реквізитне оформлення. Якi варiанти адресування Ви знаєте? Гончарова Н. Документаційне забезпечення менеджменту: характерні ознаки і Управлінське документознавство як навчальна дисципліна. Історичні засади управлінського документознавства: сучасне документознавство в Україні. Державний класифікатор управлінської документації. Статут, положення, правила, інструкція як організаційні документи. Етикет обміну візитними картками Загальна характеристика господарсько-договірних документів. Накладна, відомість, квитанція Автобіографія, резюме, характеристика, трудова книжка. Укладання та розірвання трудового договору. Складання опису документів особової справи. Кафедра стандартизации, сертификации и управления качеством ВЫБОР ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Анализ полученных результатов УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА МАРОК СТАЛЕЙ И Нормативно-правове регулювання діяльності органів по стандартизації Засоби і прийоми проведення іспитів виміру й аналізу продукції і послуг при їх створенні і використанні Стандарти на класифікацію підприємств і якість послуг МЕТА, ЗАВДАННЯ І МЕТОДИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ ПО СТАНДАРТИЗАЦІЇ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ ПО СТАНДАРТИЗАЦІЇ ПРАВИЛА ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ СЕРТИФІКАЦІЇ МЕТРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИМІРЮВАНЬ ПОНЯТТЯ ПРО ЕТАЛОНИ ОДИНИЦЬ ФІЗИЧНИХ ВЕЛИЧИН МЕТОДИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ І Загальна характеристика стандартизації Для затвердження стандартів потрібна і Закони України Міжнародні організації зі стандартизації Порядок розробки стандартів України Параметр продукції - ознака продукції, яка кількісно характеризує певні її властивості. Схема 6. Оцінка рівня якості продукції Організація контролю якості продукції Організація і проведення бракеражу При обстежувані підприємств громадського харчування Оформлення результатів аналізів УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ. Лекція 5. Регіональні організації у сфері стандартизації Тема: Регіональні організації у сфері стандартизації Опис конструкції малого інструментального мікроскопа Порядок виконання лабораторної роботи №6 Порядок виконання лабораторної роботи №7 Опис конструкції великого проектора Порядок виконання лабораторної роботи N8 Порядок виконання лабораторної роботи №9 Основные ограничения и воздействия режима нагрузок, превышающих номинальные значения Специальные ограничения для распределительных трансформаторов Расчетные тепловые характеристики Термический износ изоляции трансформатора Температура охлаждающей среды Нормальный продолжительный режим нагрузки ЭКВИВАЛЕНТНЫЙ НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ АВТОТРАНСФОРМАТОРОВ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СИНУСОИДАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ СРЕДЫ УПРОЩЕННЫЕ ТАБЛИЦЫ ДОПУСТИМЫХ АВАРИЙНЫХ ПЕРЕГРУЗОК ТАБЛИЦЫ ДОПУСТИМЫХ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ НАГРУЗОК С НОРМАЛЬНЫМ СОКРАЩЕНИЕМ СРОКА СЛУЖБЫ Програма НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Модуль 1. Теоретичні концептуальні підходи до визначення якості продукції Тема 4. Методи визначення рівня якості продукції Тема 7. Сертифікація продукції і систем якості. Економіка якості Класифікація, типологія документів за матеріальною складовою Міждисциплінарність документознавства (природа та зв’язки) Універсальна десяткова класифікація: структура, зміст, призначення Основні вимоги до складання та оформлення управлінських документів Обєктна складова стандартизації Мета та принципи стандартизації Менеджмент якості готельних послуг Аналіз надання послуги та підвищення її якості Міждержавний стандарт « Проектування послуг» Тема 8. Якість і конкурентоспроможність продукції. Якісна чи кількісна характеристика будь-яких властивостей чи стану виробів називається ознакою продукції. Економічна ефективність підвищення якості продукції Основні підходи до управління конкурентоспроможністю товару Відмінності функціонального та предметного підходів до розвитку продукції підприємства І. Культура професійного мовлення. Лексичні норми сучасної української мови в професійному спілкуванні Вступ. Державотворча роль мови Функціональні стилі української мови Норми літературної мови, їх різновиди та характеристика Мовленнєвий етикет спілкування ФОРМУЛИ ЗГОДИ, ПІДТВЕРДЖЕННЯ Словник професійного мовлення Складні випадки слововживання Пароніми у професійному мовленні Синоніми у професійному мовленні. Морфологічні норми сучасної української літературної мови Синтаксичні норми сучасної української літературної мови Текст та основні реквізити документа Укладання документів щодо особового складу Гол.бухгалтер Нікодимова Т.Н Стандартизація як важлива складова системи технічного регулювання Основні історичні періоди розвитку світової стандартизації Міжнародні і регіональні організації із стандартизації та оцінки відповідності Структура Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (затверджена Наказом Наказ Міністерства економіки України від 29 вересня 2008 р. № 513) Використання реально існуючих чи можливих завдань. Методичні засади стандартизації Національна система стандартизації України Порядок розроблення, затвердження та впровадження стандартів Сутність сертифікації. Динаміка її історичного розвитку Стандартизація термінів у галузі сертифікації Види сертифікації. Схеми, засоби і методи здійснення сертифікації Сертифікація і технічні бар'єри в торгівлі Угода по технічних бар'єрах у торгівлі (прийнята на Уругвайському раунді GATT у 1993 р.) Національна система сертифікації України Сертифікація дорожніх транспортних засобів, їх складових та приладдя Сертифікація косметичних засобів Сертифікація продовольчих товарів ХАССП — «Настанова із застосування Системи аналізу ризиків і критичних контрольних точок», Кваліметричний метод оцінювання якості послуг — Сертифікація готельних послуг Сертифікація послуг автомобільного транспорту Сертифікація послуг з ремонту та технічного обслуговування дорожніх транспортних засобів та їх складових Сертифікація послуг громадського харчування Офіційні документи та матеріали Нормативні документи і матеріали Науково-педагогічна література Міністерство освіти і науки УкРАЇНИ Санаторій – провідний лікувально-профілактичний заклад на курорті. Санаторно-курортний продукт та характерні особливості санаторно-курортних послуг. Організація санаторно-курортного лікування. Стандартизація та загальна характеристика програм відновного санаторно-курортного лікування. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я Діяльності лікаря-невропатолога Надвірнянської поліклініки Навантаження на одну лікарську посаду Кількість померлих по нозологіях ЦВЗ Усне ділове спілкування. Культура мовлення Документ – основний вид ділового спілкування. Особливості публічного ділового спілкування Згрупуйте терміни залежно від галузі знань і сфери викори-стання. За потреби користуйтесь «Словником іншомовних слів». Відредагуйте конструкції відповідно до норм української мови. Комунікативне завдання. Напишіть діалог або монолог на таку ситуацію. Назвіть і коротко охарактеризуйте основні види ділових бесід. Реферування наукового джерела В. Пресування з попереднім вологим гранулюванням С. Пресування з попереднім сухим гранулюванням Д. Ацетилфталілцелюлоза, полівініловий спирт, метилцелюлоза. На фармацевтичному підприємстві виготовляють таблетки натрію хлориду. Вкажіть з якою метою їх застосовують. А. Опис етапів технологічного процесу В. Калібровка склодроту, сушка, сортування В. Розчинення, фільтрування, стерилізація В. Фільтри, які працюють під вакуумом В. Ваги, вібраційне сито, траворізка, перколятор, відстійник В. Дисмембратор, дезінтегратор, змішувачі центробіжної дії ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1. Вступ. Державотворча роль мови. Мова як засіб пізнання, мислення, спілкування. Функції мови. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 5. Лексичний аспект СУЛМ в професійному спілкуванні. Терміни і термінологія. Загальнонаукові терміни. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 8. Нормативність і правильність фахового мовлення. Орфографічні та орфоепічні норми сучасної української літературної мови. ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 13. Господарсько – договірна документація

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти